dinsdag 1 juli 2014

Boeken TOE



Toch voor een tijdje.
Maar voor ik dit doe wil ik U nog bedelven
onder een bloemenpracht,
kies maar uit.






































































Bij leven en welzijn,
of
als 't God belieft

zien we elkaar weer
in de HERFST.

ria39