maandag 26 november 2012

We reizen verder naar Betlehem en Nazareth, naar Gallilea


3e. deel van de reis
die mijn echtgenoot maakte in oktober 2012,
net voor het uitbreken van de laatste opstand tussen Gaza en Israël.
als je goed kijkt zie je dat het niet Jezus is tussen zijn apostelen,
maar wel Zijn Moeder, Maria.
Dit stelt voor dat Maria na Jezus Hemelvaart altijd bij de apostelen is gebleven,
dat Zij hen heeft bijgestaan in die eerste moeilijke jaren.


Ik (ria) heb speciaal de middelste personen uit het schilderij in detail genomen,
zodat het veel duidelijker is dat MARIA in het midden zit.
De apostel die aan haar rechterzijde staat (voor ons is dat links) is zeker Johannes,
die veel jonger is dan al de anderen (met baarden).
Johannes noemde zichzelf de geliefde leerling, hij nam na Jezus Verrijzenis
Maria bij hem in huis. Efeze, waar ze ook is overleden.


Twee prachtige beelden,
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth, die op hoge leeftijd zwanger is.
Het kind in haar schoot is Johannes, die later
de voorloper zal worden van Jezus, Johannes de Doper.
In vele talen staat er de tekst uit het Evangelie, het Magnificat.


we reizen verder...


ook door de woestijn


de kerk van de geboorte in Betlehem


terug naar:
foto's Leo
bewerking ria

donderdag 22 november 2012

Vervolg reis doorheen het Heilig LandDe foto's werden door mijn echtgenoot genomen,
enkele weken voor de onlusten uitbraken tussen Hamas en Israël.


We zijn nog steeds in Jeruzalem
Kerk van alle naties, nog recent (vorige eeuw) gebouwd.
prachtige mozaieken.


op het Tempelplein


Iedere familie heeft zo'n schrijn, waarin de boekrollen worden bewaard.


Hier ontkende Petrus tot 3 x toe dat hij Jezus niet kende,
toen kraaide de haan, zoals Jezus had voorspeld,
en Petrus weende bittere tranen omdat hij Jezus had verloochend.


met koorden onder zijn armen, werd Hij neergelaten,
nadat Hij van Pontius naar Kaïfas werd gestuurd.
Een soort kerker, hierna ziet U het vervolg...


en verder....


Omdat Pilatus geen schuld vond in Jezus
stuurde hij hem door naar de Hogepriester Kaïfas, die
hem daarna terugstuurde naar Pontius Pilatus.


De priester geeft uitleg bij de plaats en de feiten,
die plaats vonden in het paleis van Pilatus.


waarin hij Jezus overlevert aan de beulen.


tot driemaal toe valt Jezus onder het Kruis, foto's Leo
bewerking ria

zondag 18 november 2012

Foto's van enkele weken geleden


Toen was het er nog redelijk rustig,
alhoewel er toch reeds raketten vielen, afkomstig van Gaza
in de buurt van NazarethTempelplein
de Moslims hebben de gouden poort dichtgemetseld, omdat de Joden geloven
dat het langs daar is dat de Messias (Jezus) zal terugkomen.foto's genomen ter plaatste in oktober laatstleden,
door mijn echtgenoot.
bewerking foto"s - riazondag 11 november 2012

Alle kleuren van de regenboog


soms zou je denken dat de zomer nog niet helemaal voorbij is
en andere dagen zit je met je neus op de winter,
mogelijkheid ten over voor kleurrijke foto's...
riawarm aanbevolen,
ria