zaterdag 31 augustus 2013

Life in the womb (9 months in 4 minutes)Een magnifieke video, van conceptie tot geboorte.
EEN WONDER.
Niet alleen ons leven is een wonder,
maar ook dat we nu kunnen zien wat er zich afspeelt
in de veilige schoot van de moeder.

Ieder die ooit deze video heeft gezien,
kan nooit meer overwegen tot abortus.

God is onze Schepper, maar Hij verkoos dat de mens
zou meewerken aan Zijn scheppingsplan.

Een video die gerust méér dan één keer kan bekeken worden.

zo mooi,

woensdag 28 augustus 2013

Kemphanen


EN zo WERD het toch NOG een HAPPY-END

lieve, "vredvolle" groeten,
in een wereld waar haat, geweld en oorlog
zoveel ellende brengt.

Zullen ze hun verstand gebruiken, mbt Syrië en Egypte.
Laat ons hopen!

ria39

donderdag 22 augustus 2013

Kleine paradijs - uit mijn oude doos                   
Als een zomerdons
spreidt de avond zich over het land.
Gouden weefdraden sieren het firmament.

    
Ver weg op het marktplein wordt er gemusiceerd
zoals iedere zomerse donderdagavond.
De wind zit goed en ik vang alle mooie klanken,
tot een harde vrouwenlach in één van de tuinen,
de harmonie verstoort. 


De waterspuit ligt soepel in mijn handen 
waarmee ik graag en gul planten en bloemen 
besproei na een zomerse zonnige dag.
Morgen wordt het 28 graden, zei de weervrouw.
dan mogen ze geen dorst lijden, mijn troetelkinderen.
Wie lust er nu geen frisse pint, op warme dagen?


Neen we spuiten geen stadswater over de planten,
dat is te duur en niet erg groenbewust.
Vier en dertig jaar geleden groef mijn man een put,
alleen met mankracht, zes meter diep.
Iedere zomer is en blijft hij ons trouw van dienst.


Ik loop wat te dromen, kijk rechts, kijk links,
niemand van mijn schatten vergeten?
Plots scheert een vogel laag over mijn hoofd,
zonder geluid, tot tweemaal toe.
Zouden hier vleermuizen vliegen?


Ik voel mij gezegend, gelukkig en dankbaar.
Vandaag ontving ik goed nieuws uit Afrika.
Ik weet onze kinderen en kleinkinderen gelukkig en geborgen.
En iedere keer als ik hier zo stil in de tuin verwijl,
ons kleine paradijs, kan ik alleen maar “dank U” zeggen.


Dank aan de man aan mijn zijde, de harde werker, 
die samen met mij dit lusthof bewerkt en bewoont.
Dank aan Hem, die ons al deze kansen gaf en geeft,
Iedere dag opnieuw. DANK!


Zomeravond
19.08.10


de foto's zijn ook uit mijn oude doos,
de meeste planten staan nog steeds in de tuin,
alhoewel sommige rozen dit jaar niet zo zelfzeker waren.

Bijna middernacht,
zie ik U morgen weer.
ria39


22.8.2013
Vandaag zou mijn vader 104 jaar geworden zijn.
Gelukkige verjaardag vake, ik vergeet je niet,
je mieke

dinsdag 20 augustus 2013

Als de liefde niet bestondAls de liefde 
niet bestondAls de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivierenEn de vogels en de dieren


Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten


Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten, 
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren

.

Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan
Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen


De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond


Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs


Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs


Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezenAls ik jouw liefde zou verliezen...


Er is geen liefde zonder jou!Toon Hermans (1916-2000)

Op één na, zijn al deze foto's mijn eigendom.
Als U graag een foto gebruikt, stuurt U mij dan een berichtje?

ria39

vrijdag 16 augustus 2013

De grote stille heide
DOPHEIDE
(deze foto is niet van mij - fotograaf onbekend)
Heide in Kalmthout, provincie Antwerpen.

ria39

woensdag 14 augustus 2013

Een zalige Hoogdag
Dat wensten mensen elkaar vroeger,
toen kerken nog volliepen
en mensen nog geloofden.

Maar ik geef de moed niet op,
er is altijd een nieuw begin,
er is altijd toekomst!


Waarom?
Omdat het geloof geen sprookje is.
Omdat God bestaat,
Omdat Jezus Zijn Moeder laat delen
in de Hemelse Vreugde,

Hij heeft Haar met Lichaam en Ziel opgenomen,
in Gods eeuwigdurende Liefde.

Ook dat is onze roeping, "eens".

De Kerk heeft de "Ten Opneming van Maria"
als een dogma herkent.

Zij is onze VOORSPREEKSTER bij God.
Jezus kan Zijn Moeder niets weigeren.

Denken we maar aan het eerste mirakel dat Hij deed,
op haar voorspraak:
"Ze hebben geen wijn meer"
"Vrouw, mijn uur is nog niet gekomen."

En toch aarzelt Maria niet en zegt tot de wijnmeester:
"DOE MAAR WAT HIJ U ZEGGEN ZAL."

Laten WIJ ook DOEN, wat HIJ ons ZEGT.
dat is onze Redding.dinsdag 13 augustus 2013

Als men zijn hart uit handen geeft...Hommage aan een vriend:
"Als men zijn hart uit handen geeft."


een dienstbaar mens,
een mooie mens,
een goed' mens,
een kunstenaar
een poëet


een lieve vader en grootvader,
een dankbare mens,
een gelovig man,

een man die ondanks alle pijn en verdriet
zijn leven in Gods handen legt.


Een man die met volle teugen van het leven houdt,
maar die ook het leed niet wordt bespaard.


Een man die na jaren strijd,
vol overgave aanvaardt
dat de tijd van afscheid nadert.Als God ons thuisbrengt,
dat zal een droom zijn.

Kom THUIS, lieve vriend,
voorbij lijden en pijn,
voorbij verdriet en zorgen.

Spreek een goed woord voor ons,
zoals je dikwijls deed,
maar nu, rechtstreeks
bij de Meester van alle dingen.

Zien wij elkaar weer?
Ongetwijfeld.

Wij waren samen onderweg,
maar jij bereikt waarschijnlijk als eerste het doel.

Ons doel, waar ieder mens voor geschapen is.
Eeuwig leven in GODS LIEFDE.

ria