maandag 27 februari 2012

Ziekenhuis.

Pas terug thuis na weer een weekje opname 
in het ziekenhuis,
sluit ik voor een tijd mijn blog.


Dank voor alle vriendschap,
als was het dan virtueel.

Op een later weerzien.

ria

donderdag 23 februari 2012

Pauze.


met groeten en hoop op een mooie lente,
neem ik een pauze.

ria

woensdag 22 februari 2012

Aswoensdag.
tekst ria - dichtvorm "Elfje"
foto AG.com

Vandaag begint de vasten met "Aswoensdag."
"Gedenk o mens,....."

Aswoensdag 

Als eens mijn ogen 
zich blind en zielloos sluiten 
en ik in duisternis verzink, 
een marmeren beeld gelijk, 
mijn handen zonder gevoel, 
gesloten mijn oren, 
mijn hersens uitgedoofd, 
mijn voeten stijf en lam, 
mijn mond van spraak beroofd, 
en ik zo ontwaken kan in heerlijkheid, 
o, dat dan 
wat op deze wereld tastbaar overblijft 
van mijn bestaan, 
van mijn voelen, zien en horen, 
van mijn spreken, gaan en denken, 
een spoor mag zijn, een afspiegeling, 
van wat ik dan gevonden heb 
in al haar zuiverheid : 
de onvolprezen Liefde ! 

Emmy Swerts

woensdag 15 februari 2012

o Wankelende oogenwonne


o Wankelende oogenwonne
der bleeke winterzonne,
die, rood als goud gemaald,
in ‘t hooge westen daalt!
‘t Is nijdig, nijpend weder,
en langzaam daalt zij neder,
aanschouwbaar nu en schoon,
uit haren hemelthroon.


Noch branden ‘n is ‘t noch steken,
maar vlugge vonken leken;
maar wabberen, lauw en zoet,
dat nu de zonne doet.
‘t Is koud, de winden bijten,
‘t is koud, de boomen splijten;
 de booze winter giert:
 hij heeft de zonne ontvierd.


‘t Is koud... Geen vorst gemeden
maar dapper doorgetreden,
met mannenmoed en kracht,
die heerd en vier veracht!
Aanschouwt hoe ‘t zonnewezen,
onzegbaar schoon voordezen,
nu immers schoonst van al,
allengskens zinken zal.


Aanschouwt, van einde te orden,
één' zee heel ‘t westen worden;
en, zonder grens of grond,
één duizendverwig bont!
De zonne vaart, beneden
die duizendverwigheden,
mildmondig lachend voort
en wint den hemelboord.


Ze plonst eens nijgens neder,
en laat in ‘t wolkgeveder
heur zusterlicht, de maan,
twee scherpe tanden slaan.
‘t Is koud, de winden bijten;
‘t is koud, de sterren splijten
 den helderen hemeltrans:
‘t is nacht en winter thans.


Guido Gezelle
5/1/1891


foto's ria - jauari-februari 2012

vrijdag 10 februari 2012

Leven in een commune!Vorige lente zagen we dit koppeltje voor het eerst,
in een liefdevolle omhelzing...,


sindsdien zijn ze altijd samen en wat afgezonderd van de groep.
Blijkbaar wekt dat jaloezie,
riadonderdag 9 februari 2012

dinsdag 7 februari 2012

maandag 6 februari 2012

Goedheid en liefde...vroeger was ik een natuurmens,
nu ben ik een natuurmens die overal Gods grootheid zie,
ook en misschien vooral in het kleine.

ria
zaterdag 4 februari 2012

Rijm op de ramen...


I love YOU ALL!


zaterdagochtend 4 februari,
sinds gisteren heeft de winter hier toegeslagen.

Mooi maar koud,
ria