donderdag 27 februari 2014

Van merels naar tortels...Een week geleden...Enkele dagen later...ze houden het waarempel vol.Wordt vervolgd, nu 3 dagen later broeden ze nog steeds!
Hoeveel weken te gaan, wie weet dat?


Als eksters en andere roofvogels hen maar met rust laten.
Het nest is nooit meer leeg, ik wou graag eens de eitjes tellen.

ria39zondag 23 februari 2014

Een merel vertelt...


Vogels kunnen spreken...
"Het is prettig" fluisterde de merel 
met een schorre stem 
"om te genieten 
van wat late zonnestralen," 
terwijl van ginder en van ver 
gevleugde vrienden 
aan komen draven. 

Soms met vleugelslag 
dan weer in huppelpas, 
strijken ze neer; 
een borstje rood, 
dan weer gevlekt.

Een musje hier en daar, 
mijn collega's met zwarte veren, 
een schuwe Vlaamse gaai, 
een paar kauwen, 
zelfs spreeuwen, 
ach, nu moet ik er van geeuwen. 

Twee statige eksters 
in wit en zwart en blauw, 
een liefelijk paartje tortels 
op de poot gevolgd door 
een dikke grijze duif uit het bos. 

De vinken scharrelen onderaan, 
en meesjes buitelen van tak tot tak, 
zonder de minste moeite, 
heel lenig en op hun gemak. 

Het is hier een waar paradijs, 
voor iedereen wat wils, 
granen, zaden, noten, 
heerlijk gebakken spek, en... 
stukjes appel voor de lekkerbek. 

En is het water weer bevroren, 
dan komt het vrouwtje naderbij, 
ze vult de drinkbekers, 
met lauw en lekker nat, 
"ziezo, nu kies ik een beschut hoekje; 
voor vandaag heb ik mijn part gehad." 

ria 
30.01.13


donderdag 20 februari 2014

Wie is de baas?U kunt alle foto"s vergroten door er op te klikken


Wie is hier eigenlijk de baas?


Hou je snavel, IK natuurlijk...effectief...deze gans terroriseert de hele bende,
zelfs de zwaan mag niet aan wal komen en
ook wij worden bedreigd!
al moet ze er zich voor in bochten wringen,

snertbeest...(liet ik mij per toeval ontsnappen)En ik?

ben ik misschien niet gracieus genoeg?


.


Komaan, wij zijn hier weg.Ik hou het ook voor bekeken...nemen wij de boot...ik heb wel zin in.......een kopje koffie...


Volg maar...

En hier kan gefeest worden, voor gespekte beurzen...tot een volgende wandeling. 

ria39

dinsdag 18 februari 2014

Ik verlang ernaar....Lente en Rozen.

ROZENKNOP

'k Hoù niet van volbloeide roze,
Die heur hart heeft uitgezeid,
Die bij 't oop'nen
Van heur broze weelde,
D'éérste stervenstrane schreit.

'k Zie ze liever wachtend dragen,
Wat een knop niet openwoelt:
't Stil gesluimer
Van zó teêr verlangen,
Dat een and're roos het voelt...

Want, door elk geluk moet schreien,
Schemering van droefenis...
Als een liefde,
Die door bei geweten,
Nog onuitgesproken is...

Liefde, hou me lang verborgen
't Schroeien van uw pracht'ge gloed;
't Is de passie
van het zonne-zoenen,
Die een roze sterven doet...

Alice Nahon

zaterdag 15 februari 2014

Als de ziele luistert


Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft:
blaren van de bomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stromen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zo zoet...
als de ziele luistert!

Guido Gezelle
(1859)
met een knipoog,
ria39


donderdag 13 februari 2014

Een dringend verzoek!
EEN DRINGENDE VERZOEK:

Nu de wet op euthanasie gestemd is, verzoeken we Koning Philip
om deze wet NIET te ondertekenen.
Laat uw geweten spreken. Dank Ria.


Waar zipcode staat moet u 
alleen het postnummer van uw gemeente invullen.

Dit belangt niet alleen België aan,
maar het is een open deur naar meer uitbreiding van euthanasie,
ook naar gehandicapten, demente bejaarden.
Er wordt nog niet over gesproken,
maar wees zeker dat deze lobbyisten wereldwijd 
met elkaar overleggen.

DOE wat U denkt te moeten doen.
Koning Boudewijn had destijds de moed 
om de abortus wet niet te ondertekenen.

Riawoensdag 12 februari 2014

Een beestenboel.


"bakel" is oud-Vlaams voor vroedvrouw, voor diegene die het niet weten.ria39

maandag 10 februari 2014

Trouw!

Ik weet het, 
het is nog te vroeg,
maar ik kan het niet laten 
om u te verwennen
met dit gelukkig gezin. 

Al mis ik pa, 
want naar ik hoor
zijn zwanen
elkaar
levenslang trouw. 

Moge dit geluk
ook aan mensen gegeven zijn!
 

liefs,
ria


vrijdag 7 februari 2014

Een dag tussen de dagen

Een dag tussen de dagen,
de kleur blijft nog wat grijzig
vaag, maar beloftevol kan
het leven verder stromen.
Nee, ik beloof je niets,
ik verjaag schaduwen
en herinner je aan
je bron van licht dat ziet.
Een dag tussen de dagen
als een bocht in een rivier
waar 't water, even trager,
toch verder stroomt naar zee.
En hier is water dat
zuiverder je verschoont,
je eraan herinnert:
ook jij stroomt naar de zee.
Een dag tussen de dagen
met een gans eigen kleur en
nieuw als iets pasgeboren
onschuldig, niet geoordeeld.
De tijd uit tijdloosheid
gezien is vrij en niet
beladen. Ben dus snel
en jong van zien en zijn.
Een dag tussen de dagen,
kleuren plooien vrij open
tot een regenboog, belicht
door onze ziende ogen.

Luk Heyligen
7 februari 1995