dinsdag 11 december 2012

Een elfje is ook een dichtvorm


Een "elfje" is ook een dichtvorm,
heel simpel en eenvoudig.
Bijzonder leuk als het over elfjes gaat.

ria

donderdag 6 december 2012

Vijfde deel van de reis doorheen het Heilig LandVoor wie nog niets gezien heeft van deze reis:
De anderen reizen verder 
door het Heilig Land, met name Jerusalem,
deel 5
De gouden poort die door de moslims dicht gemetseld werd
omdat de joden geloven dat de Messias
langs daar zal komen.


aan de klaagmuur, 
klaar om onze gebeden en wensen nog ergens een plaatske te geven


Straks moet heel het plein ontruimd worden voor de moslims
die er komen om te bidden.
De Joden laten iedereen toe, ongeacht afkomst of geloof.


Kerkhoven, wie het dichtst bij de Gouden Poort begraven ligt,
zal het eerst verrijzen, geloven de Joden.


in het straatbeeld hier en daar enkele soldaten.


maar ook meditatie en gebed.


foto's Leo
bewerking en commentaar - ria


dinsdag 4 december 2012

In afwachting dat we onze reis verder zetten...
Ik zag daarstraks op TV hoe Betlehem zich voorbereidt
om de pelgrims te ontvangen ter gelegenheid van Kerstmis.
Advent is ook een tijd van voorbereiding
voor ieder van ons.

ria

maandag 3 december 2012

Nog steeds in het Heilig Land (deel 4)


H.Anna moeder van Maria


Mijn man bracht een 600 tal foto's mee
van zijn reis naar het Heilig Land.
Het is mijn taak ze op de pc. te controleren en selecteren
en zo nodig bij te werken.

Verscheidene onder u hebben hem geprezen
omwille van de mooie foto's.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf verrast was,
want ik ben altijd de fotograaf van dienst
en nu stond hij er alleen voor.

De PC is echter niet zijn ding,
dus daar heb ik nog wel mijn handen mee vol.
De beste foto's zullen nog gepubliceerd worden,
een beetje geduld aub.


in dergelijke grotten werden de boekrollen 
van het Oude Testament gevonden door een herdersjongen.

foto's Leo
bewerking riamaandag 26 november 2012

We reizen verder naar Betlehem en Nazareth, naar Gallilea


3e. deel van de reis
die mijn echtgenoot maakte in oktober 2012,
net voor het uitbreken van de laatste opstand tussen Gaza en Israël.
als je goed kijkt zie je dat het niet Jezus is tussen zijn apostelen,
maar wel Zijn Moeder, Maria.
Dit stelt voor dat Maria na Jezus Hemelvaart altijd bij de apostelen is gebleven,
dat Zij hen heeft bijgestaan in die eerste moeilijke jaren.


Ik (ria) heb speciaal de middelste personen uit het schilderij in detail genomen,
zodat het veel duidelijker is dat MARIA in het midden zit.
De apostel die aan haar rechterzijde staat (voor ons is dat links) is zeker Johannes,
die veel jonger is dan al de anderen (met baarden).
Johannes noemde zichzelf de geliefde leerling, hij nam na Jezus Verrijzenis
Maria bij hem in huis. Efeze, waar ze ook is overleden.


Twee prachtige beelden,
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth, die op hoge leeftijd zwanger is.
Het kind in haar schoot is Johannes, die later
de voorloper zal worden van Jezus, Johannes de Doper.
In vele talen staat er de tekst uit het Evangelie, het Magnificat.


we reizen verder...


ook door de woestijn


de kerk van de geboorte in Betlehem


terug naar:
foto's Leo
bewerking ria

donderdag 22 november 2012

Vervolg reis doorheen het Heilig LandDe foto's werden door mijn echtgenoot genomen,
enkele weken voor de onlusten uitbraken tussen Hamas en Israël.


We zijn nog steeds in Jeruzalem
Kerk van alle naties, nog recent (vorige eeuw) gebouwd.
prachtige mozaieken.


op het Tempelplein


Iedere familie heeft zo'n schrijn, waarin de boekrollen worden bewaard.


Hier ontkende Petrus tot 3 x toe dat hij Jezus niet kende,
toen kraaide de haan, zoals Jezus had voorspeld,
en Petrus weende bittere tranen omdat hij Jezus had verloochend.


met koorden onder zijn armen, werd Hij neergelaten,
nadat Hij van Pontius naar Kaïfas werd gestuurd.
Een soort kerker, hierna ziet U het vervolg...


en verder....


Omdat Pilatus geen schuld vond in Jezus
stuurde hij hem door naar de Hogepriester Kaïfas, die
hem daarna terugstuurde naar Pontius Pilatus.


De priester geeft uitleg bij de plaats en de feiten,
die plaats vonden in het paleis van Pilatus.


waarin hij Jezus overlevert aan de beulen.


tot driemaal toe valt Jezus onder het Kruis, foto's Leo
bewerking ria