zaterdag 28 januari 2017

"Soort zoekt soort", zegt men...




Fijn dat we allemaal blij worden van kleine, simpele dingen.
Voor dat ik even een pauze neem
nog wat wijze woorden, om over na te denken.


.:





1 Peter 5:10:





.:





Inspirerende tekst: "Het is geen kunst ouder te worden, het is een kunst er van te genieten!" op deze leuke kaart uit de collectie van Hallmark.:





Voor meer mooie Nederlandse Quotes, citaten en teksten kijk op https://www.facebook.com/CitatenQuotesSpreuken:


dat hoop ik dan ook van harte.

Het zou fijn zijn als u mij volgende weken herinnert,
terwijl ik in een ziekenhuisbedje lig.


dank u wel,
ria

zaterdag 21 januari 2017

Rariteiten kabinet.









Een kleine schoonheid, een nieuw begin...





Binnen lijkt het lente, buiten is het winter...




Een kunstwerk




Gratis en voor niks




...van gouddraad gesponnen.




"Je bent gek," zal je denken, als ik vertel
"dat zelfs zoiets mij blij maakt."

ria


donderdag 19 januari 2017

Luisteren.



LUISTEREN NAAR DE HEMEL


Er valt van alles uit
De hagel hagelt hagewit


De regens klateren luid.


Luister als de storm begint
Naar het donderen van de donder

NATUUR mijn PASSIE - NATURE and POETRY:

Luister naar de lentewind
Hij fluistert zo bijzonder
En luister naar het lieve lied
van vogels in de luchten

starling...: .Sweet:





Kijk omhoog naar het blauwe blauw
En hoor de mensen zuchten.

Toon Hermans



Wel, ik zucht niet, maar ik droom...
mijn blik staat al naar de lente gekeerd.
groetjes
ria39



woensdag 18 januari 2017

Raadsels in de tuin...





We zagen hem bezig, op zondagmorgen




wie?



de groene specht


en maar spitten met zijn snavel...



de kleuren op zijn kop zijn goed te zien,
alhoewel ik een slechte positie heb
achter een zijraam.


verwacht dus geen kunstfoto's....


Wat zit er toch diep onder dat gras?
Hij lijkt voldaan.



Nog een keer die dag is hij teruggekomen.
Normaal tikken spechten tegen de bomen.

ria


foto's vergroten kan door er op te klikken.



zaterdag 14 januari 2017

Er moeten toch mensen wonen......



geranium:


Er moeten toch mensen wonen, ik luister,
en herinner mij dit huis, de lege eierschalen,
de koude resten thee, de waaiende gordijnen,
op het tafellaken grijze strontjes van vogeltjes,

Oh, goede morgen, als kabouters in zachte
pyjama's gaan de geluiden door het huis, de
eerste Clementi, de kranen, de fluit van het
kokend water.

Geluk is langzaam naar
beneden gaan en daar zitten wachten
op stappen, tussen muren bedekt
met tekeningen: vaders, moeders,

kinderen, tafel, huis, voorgoed
aan het ontbijt. En ik
was een van hen.



Rutger Kopland - Verzamelde gedichten 2006

vrijdag 13 januari 2017

De vlucht naar Egypte




Anna-Catharina liet opschrijven.
(zelf kon ze dit niet wegens haar ziekte en stigma)


Nikolay Andreyevich Koshelev, (1840-1918): Huida a Egipto.:

De Vlucht naar Egypte
2 / 15

Van donderdagnacht 1 maart tot vrijdagmorgen 2 maart. Zij zijn weg, ik heb hen zien vertrekken. Jozef was gisteren, donderdag, in de vroegte uit Anna's woning teruggekeerd. Anna en haar oudste dochter waren nog te Nazareth. Zij hadden allen nauwelijks gerust, toen de engel Jozef kwam aanmanen om te vluchten. Het slaapvertrek van Jezus en Maria lag rechts van de haardstede, dat van Anna ter linkerzijde, terwijl zich tussen deze en de slaapplaats van de Heilige Jozef de kamer van Maria Heli bevond. De verschillende vertrekken waren slechts door schermen afgescheiden en aan de bovenzijde ook gedeeltelijk met vlechtwerk overdekt. 


Maria's slaapplaats was nog door een voorhangsel of scherm van de kamer gescheiden. Aan haar voeteinde lag het goddelijk Kind op een dekentje: wanneer zij zich oprichtte, kon zij Het opnemen. Ik zag Jozef in zijn vertrek met de arm onder het hoofd slapen. Ik zag een schitterende jongeling op zijn slaapplaats toetreden en met hem spreken. Jozef richtte zich op, maar hij was slaapdronken en legde zich weer te rusten. De jongeling nam hem nu bij de hand en deed hem overeind zitten. Jozef kwam nu tot bezinning en stond op. Toen verdween de jongeling. Jozef begaf zich nu naar het midden van het huis tot voor de haardstede en ontstak zijn lampje. Daarna klopte hij aan bij het vertrek van de Heilige Maagd en vroeg of hij mocht binnenkomen. Ik zag hem binnengaan en met Maria spreken: zij schoof echter het scherm voor haar slaapplaats niet weg. Dan begaf Jozef zich naar de stal waar de ezel stond en daarna naar een vertrek, waar verschillende benodigdheden werden bewaard. Hij maakte alles klaar voor de reis. Toen Jozef de Heilige Maagd verlaten had, stond zij onverwijld op en kleede zich voor de reis. Vervolgens begaf zij zich tot haar moeder, en deelde haar het bevel van God mede. Toen stond Anna ook op en ook Maria Heli met haar zoontje volgde het voorbeeld. Het kindje Jezus lieten zij nog zolang rusten.

De wil van God te volbrengen gold voor deze brave mensen als het voornaamste: al was hun hart nog zo vol droefheid, toch maakten zij eerst alles klaar voor de reis om eerst daarna aan de smart van het afscheid te denken. Anna en Maria Heli hielpen mee om het nodige voor de reis in te pakken. Maria nam lang niet alles mee, wat zij van Bethlehem had meegebracht. Zij pakten slechts een bundeltje samen en enige dekens en brachten die buiten bij de Heilige Jozef om de ezel te laden. Alles ging rustig en snel in het werk, zoals het hoort voor een heimelijk vertrek, waarvoor men uit de slaap wordt gewekt.

Thans haalde Maria de kleine Jezus en haar haast was zo groot dat zij Hem niet eens in schone doeken wikkelde. Het ogenblik van scheiden was daar en ik kan niet zeggen hoe droevig het was voor Anna en voor de oudste zuster. Beiden drukten onder een vloed van tranen het goddelijk Kind aan het hart en ook het knaapje mocht Jezus omhelzen. Anna omarmde de Heilige Maagd meerdere malen en weende zo zeer, of zij haar nooit zou terugzien. Maria Heli wierp zich bitter schreiend ter aarde.
Het middernachtelijk uur was nog niet aangebroken, toen zij de woning verlieten. Anne en haar oudste dochter vergezelden Maria een eindweg te voet en Jozef volgde met de ezel. De weg liep in de richting van het huis van de Heilige Anna, doch wat meer links. Maria droeg het kindje Jezus voor zich in een band, die over de schouders geslagen was en in de hals vastgebonden. Zij droeg een lange mantel, die haar en het Kind bedekte en een grote vierkante sluier die achteraan slechts het hoofd bedekte en vooraan aan beide kanten van het gezicht lang afhing.

Zij hadden een eind gelopen toen Jozef met de ezel naderde, die een dichte zak met water droeg en een korf met verschillende vakken, waarin zich kleine broden, levende vogels en kruikjes bevonden.

3 / 15
Het bundeltje en de deken waren rondom het zadel vastgemaakt. Zij omhelsden elkaar nogmaals onder een vloed van tranen en Anna zegende de Heilige Maagd, die de ezel besteeg, terwijl Jozef het dier leidde. Nu reisden zij verder.

Terwijl A.C. Emmerich over de droefheid van Anna en haar oudste dochter sprak, stonden bij haar ook de tranen in de ogen en voegde zij er aan toe, dat zij in de nacht, dat zij deze beschouwing had, onophoudelijk weende.

Vrijdag 2 maart. Vroeg in de morgen zag ik Maria Heli met haar zoontje naar de woning van de Heilige Anna gaan om Eliud met een diensknecht naar Nazareth te zenden, waarop zij naar huis terugkeerde. Ik zag Anna in de woning van de Heilige Jozef vele zaken bijeenpakken. Er kwamen 's morgens twee mannen uit het huis van de Heilige Anna. Eén van hen droeg slechts een schapenvacht en had grove zolen met riemen om de benen vastgemaakt, terwijl de andere, in wie ik Anna's echtgenoot meende te herkennen, een langer kleed droeg. Zij hielpen mee om alles in Jozefs huis te regelen, pakten alle goederen bij elkaar en brachten het over naar de woning van Anna.

Ik zag de Heilige Familie in de nacht van hun vlucht langs verschillende plaatsen trekken en tegen de ochtend in een schuur uitrusten. Tegen de avond zag ik de Heilige Familie, uitgeput van vermoeienis, haar intrek nemen in een klein plaatsje, Nazara, bij mensen die afgelegen woonden en enigszins geminacht werden. Het waren geen echte Joden, want hun godsdienst was vermengd met heidense gebruiken en zij gingen bidden in de tempel op de berg Garizim, bij Samaria. Dat was enige mijlen verder, langs een lastig bergpad. Zij hadden een hard leven en moesten aan de tempel te Jeruzalem en aan andere openbare gebouwen als slaven werken. De Heilige Familie werd door deze lieden gastvrij ontvangen en zij brachten de eerstvolgende dag in hun woning door. 

Bij hun terugkeer uit Egypte heeft de Heilige Familie deze mensen weer bezocht en ook later, toen Jezus op 12-jarige leeftijd naar de tempel ging en vandaar naar Nazareth terugkeerde. Dit hele huisgezin heeft zich later door Johannes laten dopen en is Christen geworden. De plaats lag niet ver van een eigenaardige hooggelegen stad verwijderd, waarvan ik de naam niet meer met zekerheid kan mededelen, want ik heb in de omtrek een menigte steden gezien en horen noemen, onder meer ook Legio en Massaloth, waartussen, als ik mij niet vergis, Nazara ligt. Ik geloof dat de stad, waarvan de ligging mij zo vreemd voorkwam, Legio heette, doch ook nog een andere naam droeg.

Zondag 4 maart. Gisteren, zaterdagavond, na afloop van de sabbat, zette de Heilige Familie gedurende de hele nacht de reis voort en ik zag haar de daaropvolgende zondag en zondagnacht onder een grote, oude terpentijnboom schuilen, waar zij ook in de advent, op de reis naar Bethlehem, gerust hadden, toen Maria het zo koud had. Het was de terpentijnboom van Abraham, in de nabijheid van het woud Moreh, niet ver van Sichem, Thenat, Siloh en Arunah. 

De vervolging van Herodes was hier overal bekend en het was hier gevaarlijk voor hen. Onder deze boom begroef Jacob de afgodsbeelden van Laban. Josuë verzamelde er het volk, richtte er een tent op voor de Ark des Verbonds en liet er het volk aan de afgodsdienst verzaken. Abimelech, de zoon van Gedeon, werd op dezelfde plaats door de Sichemieten als koning begroet.

Deze morgen in de vroegte zag ik de Heilige Familie in een vruchtbare landstreek aan een klein water bij een balsemstruik uitrusten en zich verkwikken. Jezus lag met blote voetjes op de schoot van de Heilige Maagd In de balsemstruik, waaronder kleine potjes hingen, om het uitlopende sap op te vangen.

4 / 15

Het verwonderde mij dat deze niet werden gestolen. Jozef vulde de kruikjes, die hij bij zich had, met het vocht. Zij voedden zich met broodjes en bessen, die in de nabijheid geplukt werden. De ezel dronk en weidde er dicht bij. Links in de verte zag men het hooggelegen Jeruzalem. Het was een treffend schouwspel.

........

Visioenen zijn geen Evangelie. Toch is veel van wat deze zienster herhaaldelijk in haar dromen zag terug te brengen tot de geschiedkundige feiten uit die tijd. Over het leven van de mensen in Jezus tijd, en mogelijk ook over het leven van de heilige Familie zelf. Voor mij is het meer dan fictie. Voor anderen misschien een leuk verhaaltje. Nog anderen vinden het misschien onzin. U bent vrij.

maandag 9 januari 2017

Wie het kleine niet eert...




roodborstje / robin /rouge-gorge / Rotkehlchen:


Deel 1.














NATUUR mijn PASSIE - NATURE and POETRY:








Heilige Rita: .merel (Turdus merula) De mannetjes zijn zwart en hebben hebben een oranje snavel. De vrouwtjes zijn bruin met bruine snavel.:

Pinterest.

soorten vogels in de tuin tijdens de winter mussen merels roodborstje herkennen van vogels: .De winterkoning of vaak winterkoninkje (Troglodytes troglodytes) is de enige Europese winterkoningsoort. Omdat hij zo klein en licht is wordt hij in de volksmond ook wel 'klein jantje' genoemd.Hij behoort tot een familie waarvan alle andere soorten uitsluitend in Amerika voorkomen. De (gewone) winterkoning komt voor in grote delen van Noord-Amerika en verder in Europa (inclusief IJsland), Azië en Noord-Afrika.:

Het winterkoninkje, mijn grootste vriend,
is de laatste jaren uit onze tuin verdwenen.
Ook de lijster geeft de laatste tijd forfait.

winter birds in snow | Bird In Winter Snow | Snowy Creatures: .Whippoorwill Animal Totem: Night and Hidden Secrets Whippoorwill's nocturnal nature teaches the art of night time movements and camouflage. The art of invisibility may be utilized when he appears. Heightened senses may be activated at twilight, dawn with special emphasis on moonlit nights. Whippoorwill will show that you can be grounded while uncovering what is hidden but it may warrant that you keep a low profile for a time. Art of moving at night and maneuverability; unconscious, subconscious and dreams. It is time to listen to sounds in the spiritual realm and in your surroundings. Are you hovering or circling and ready to accept what you prey upon when it appears? Whippoorwill shows how to adapt to this new phase.:

Zowel het winterkoninkje als de zanglijster
hebben een heerlijk stemgeluid,
dat velen overtreft.

 :  Vogel, Pimpelmees, Mees:
kuifmees                              ...                           pimpelmees

Koolmees. Jaargast in onze tuin.:

Het meest voorkomend in onze tuin is de koolmees.






De Vlaamse Gaai verschijnt met regelmaat in onze tuin


evenals


de ondeugende eksters,
die juist zoals de Vlaamse gaai eieren roven uit de nesten.


We hebben zo eens een strijd gezien tussen een ekster
en een familie merels,
nadat de ekster er met een eitje uit het nest van door ging.
Zo maar, voor onze ogen.
Binnen de kortste keren verzamelde zich een groep merels,
met gekrijs en geschreeuw,
maar het kwaad was geschied





Nog wat zonderlingen
die sinds 2011 elke winter in onze tuin opduiken.









om ter kleinst? of andersom?





Nog wat NAgenieten...







Als ik aan de afwas sta...!






Gehavend, maar mooi, zacht toegedekt.






Schone liedjes duren niet lang...






Feed the birds






Voor wie houdt van romantiek
kijk en luister.




met een knipoog
ria