donderdag 9 maart 2017

Jezus, BARMHARTIGHEID.In deze veertigdagentijd, tijd van vasten, tijd van lijden, overdenken wij het lijden van Onze Heer Jezus Christus. De hoogste daad van liefde: "Zijn leven gegeven, om ons allen te redden uit de zonde " en de band met de Hemelse Vader te herstellen.  Heer vergeef ons, onze laksheid, ons gebrek aan dankbaarheid en vooral ons gebrek aan liefde. "Mijn Heer en mijn God, mijn Jezus Barmhartigheid."AMEN