vrijdag 29 april 2011

Tulpengekte


Tulpengekte in de tuin
waar ze zich verdringen
om een plaatske,
in de bonte rij.


“De kleinste liefst vooraan,”
oppert ‘scharlakenrood’
“dan kunnen wij,
de lange, slanke achteraan.”“Al ben ik niet zo slank,”
mompelt ‘irena,’
“mijn kleurig kleed
is onberispelijk en welbesteed.”Ach meisjes toch
maak geen kabaal;
het is pas ochtend, geniet
van elke zonnestraal.Sommigen zien elkaar
hier voor het eerst.
Anderen waren vorig jaar
reeds op het lentefeest.Na wat gapen en wat keuren,
vond ieder een plaatske,
in harmonie met
d’andere feestelijke kleuren.‘Heldergeel’ ontbreekt
dit jaar op het appèl
en ook “orange beauty”
is niet van de partij.Ik zag hen bij de buren
aan de overkant…
Misschien hebben ze
aan hen hun hart verpand?


Geen ‘Tulpen uit Amsterdam’,
maar heel gewoon
in Vlaamse grond, ook daar
bloeien ze tevreden en gezond!

 ria (knipoog)

woensdag 27 april 2011

Vers van de pers...

... niet geplukt,
staan ze nog te stralen
in de tuin!


een paar jaar geleden werd de helft van deze struik verwoest,
door een vallende tak uit de eik daarboven,
maar zoals het behoort is alles weer bijna zoals het was
een prachtige bosazalea, te midden van de tuinazalea's
die het dit jaar ook schitterend doen...


azalea's hebben zure grond nodig,
daarvoor gebruiken we turf,
de kleurencombinatie is eigenlijk spontaan ontstaan.aan hun voeten bloeien geraniums,
maar niet ver vandaan
staan er meerdere rozen, die weer andere eisen stellen;
toch staan ze al jaren vreedzaam naast elkaar,
als vriendelijke en genegen buren
die elkaar het zonlicht gunnen...deze Clematis Guernsey is onverwoestbaar
en heeft nooit
of te never
last van verwelkingsziekte...niet minder mooi zijn deze grote blauwe bloemen,
waarvan ik helaas de naam niet ken...de roos Maygold, de vroegste van alle rozen,ze staan ondertussen te glunderen en te blozen...de Akeleien, dansen de tuin rond,
ze verblijen zich
in voor hen goede, voedzame grond.

Nu ga ik nog wat tuinieren,
tot binnenkort,
ria


dinsdag 26 april 2011

In afwachting van...een bloemenregen...

" Waar de mond van vol is
loopt het hart van over."


Nochtans heb ik geen woorden nodig,
iedere bloem, iedere boom,
elke struik of plant
vertelt zijn eigen verhaal.


Nog even,
en ze komen hier allen tot leven.


ria

woensdag 20 april 2011

Verlangen
Verlangen,

Soms verlang ik hevig naar de hemel.
Niet omdat het leven te veel pijn doet,
niet om zomerzonlicht achter nevel,
maar omdat Gij zijt en mij bemint. Ik moet
al te lang hier lopen en geloven
en mijn hart verheffen naar ginds boven.

En als elke bocht voorbij, een nieuwe horizont
mij wordt geschonken, zonnewei waar ik gewond
genezen kan, en blij verwonderd zingen mag,
van hoop, geloof, en lachen naar een nieuwe dag,
en als vader en moeder mij hebben gebaard,
mij in de wereld voor Jezus hebben bewaard,
de Kerk mij wijdde, de Geest naar mij heeft geoogd,
mijn Christus' hart alle mensen bemint en verhoogt,
dan blijft de bergbron trouw de zoute zee verzoeten.

De dood, het kwaad verknaagt mijn wereldmemel.
Zoveel waar en schoon doet mij verlangen naar de hemel.
Zo kijk ik elke ochtend uit naar God ontmoeten.
Het is allemaal goed. Het smaakt naar morgen.
God is Liefde. Hij blijft eeuwig voor mij zorgen.

Herman Boon pr. 1995

Herman Boon (Laken, 23 mei 1930 - Zaventem, 6 mei 2005) was
een Vlaams priester die gedurende 17 jaar als aalmoezenier van
de burgerluchtvaart werkzaam was op de luchthaven van Zaventem.
In die tijd heeft hij zich met woord en daad ingezet voor reizigers,
luchthavenpersoneel, vluchtelingen en asielzoekers.Voor ieder van U zegenrijke dagen
in de Goede Week en zonder twijfel met Pasen,


ria

zaterdag 16 april 2011

Open brief

Open brief aan Mijnheer Vangheluwe,

Nog enkele dagen scheiden ons van de Goede Week.
De herdenking aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus,
die zijn leven heeft gegeven om ons te redden uit de dood.

Om vergiffenis van zonden te krijgen, Mijnheer Vangheluwe, moeten wij zelf
ook nog iets doen, nl. onze schuld belijden, vergiffenis vragen aan God en
aan hen die wij leed bezorgd hebben.
En het vaste voornemen om niet opnieuw te zondigen.

Wij, gewone gelovigen weten dat. Wij zijn opgevoed in dat geloof en proberen
er naar te leven. Hoeveel meer bezit een priester, een bisschop deze kennis.
U hebt dit alles gedurende lange tijd overtreden en ook nu nog probeert u
door misplaatste uitspraken dit alles te relativeren.

Wat u aan schade hebt aangericht, bij de slachtoffers, hun familie, de Kerk
in Vlaanderen, in België, weet alleen God.
Is het niet de hoogste tijd dat U in deemoed uw schuld bekent en welgemeend
om vergiffenis vraagt.
En dat u daarna “zwijgt” en de tijd die u rest boete doet over wat u anderen
hebt aangedaan.

Jezus is gestorven voor de zonden van alle mensen.
Als we ons daar meer bewust van zouden zijn, als wij Hem meer dankbaarheid
daarvoor zouden betuigen, zouden wij de weg van de zonden verlaten.

God is barmhartig, maar daar tegenover moet ons oprecht berouw staan,
en onze vaste wil om niet meer te zondigen.

Moge Pasen dit jaar vergeving en verzoening brengen, voor allen die zich
bewust zijn van hun zondigheid, die God om vergeving vragen (biechten)
en de vaste wil hebben om niet opnieuw te zondigen.

Ria

zaterdag 9 april 2011

Goeie morgen, morgen goeie dag,


Goeie morgen, morgen goeie dag


fijn dat ik je weer ontmoeten mag,


goeie dag iedereen


goeie dag zonneschijn,


dank U morgen dat ik er weer mag zijn.


Goeie morgen, morgen goeie dag


blij dat ik je weer beleven mag


goeie dag allemaal
dank U morgen voor het onthaal.


De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen


voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen,


dag lieve mensen allemaal,
geniet van de lente


het is een schitterend verhaal!

ria

(vrij naar Nicole en Hugo)

zaterdag 2 april 2011

Snipper-snapper, snaper!
Neem het zonneke mee in uw hart,

liefs,
ria39

"Snipper-snapper-snaper,
hou nu toch eens je getater..."