dinsdag 26 februari 2013

dinsdag 19 februari 2013

In de avondzon
Als ik door het landschap ga en naar de bomen kijk
zie ik altijd weer opnieuw; een eik is een eik
of ik honderdmaal of duizendmaal langs die bomen liep,
ik heb nog nooit een beuk gezien die zich aanstelt als een iep.
Een eik is een eik en een den is een den,
zo wil ik leven:ik wil zijn wat ik ben
ik hoef niet rijk te zijn, gevierd te zijn
niet groot te zijn of sterk
maar ik wil geen populier zijn die zich aanstelt als een berk!
Voordat ik er was, was er al zoveel
ik ben maar een stipje, een stipje in het geheel
voordat ik er was waren er al zolang de zeeën
en de velden en de hemel en de vogelen zang.
Als ik er niet meer ben, zal alles wel zo blijven
't verkeer gaat rustig door en de wolken blijven drijven
maar tussen toen en dan is er iets dat ik herken,
dat is dat ik dat stipje in die hele toestand ben.
En voor de rest is het één groot wonder
waar ik maar alleen van weet
dat als mijn stipje er niet was
dan was de aarde niet kompleet!
Ik ben een blad aan een boom
zo zou je 't kunnen noemen
een blad met al zijn wel en wee
maar dat is niet gering
want het blad is de boom
en zo is de druppel de zee..."

Toon Hermans
foto's ria
gedicht Toon Hermans.
vrijdag 15 februari 2013

Twee wijze mannen


Twee wijzen mannen, 
priester - bisschop - kardinaal - pausZij hebben het beste van zichzelf gegeven


en op een bijzondere manier de Kerk gediend en geleid,
gedurende vele jaren.
De ene heeft zijn einddoel al bereikt, (Johannes Paulus II)
de andere draagt nu de fakkel over, (Benedictus XVI)Met Gods hulp en Geest zal nu een nieuwe Paus verkozen worden.
Moge hij in de inspiratie van zijn voorgangers,
de goede weg kiezen, om 1 miljard katholieken
over heel de wereld te leiden en voor te gaan.


een vader, voor groot en klein,


een vader voor iedereen, ongeacht ras of stand


geliefd, gewaardeerd, een voorbeeld voor iedereen,


opvolger van Petrus, aan wie Jezus
de sleutels gaf van het Hemelrijk
(zo staat in de Bijbel)


priester van God, in eeuwigheid,


man van gebed,
maar ook een groot geleerde en theoloog,


in zijn goede (jongere) jaren, toen 78 nu bijna 86 jaar.


Overal waar hij ging, bracht hij massa's volk op de been.


Hij maakte zijn beslissing bekend op het feest van de
eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan Bernadette.


een van zijn laatste zegeneningen.Wie graag zijn afscheidstekst wil lezen kan dit doen op onderstaande linkria39

donderdag 7 februari 2013

Binnen en BuitenTerwijl binnen de orchideeën bloeien,
straalt buiten de Toverhazelaar.


Ben ik niet schitterend in de ochtendzon
en tegen de blauwe hemel?
Ik heb de harde winter met sneeuw en ijs goed doorstaan.tot voor kort nog toegedekt met sneeuw,
nu weerspiegelend de hemel blauw,
al ben ik maar klein,
als vijvertje mag ik er wel zijn


Soms schijnt volop de zon,
dan weer raast er sneeuw,
even toch.

Nog volop winter
maar met de allures van een lente
die stilaan ontwaakt.

Geniet mijn vrienden
van iedere zonnestraal,
laat ze uw botten verwarmen,
maar vooral uw hart.

ria39

zondag 3 februari 2013

Ik weet het...


Om de waarheid te zeggen, ik ben niet helemaal uit de tijd,
anders zat ik hier niet aan mijn PC,
maar drukte, lawaai, luxe, 
dat heb ik toch niet nodig om gelukkig te zijn.

De onderste foto, genomen in de Westhoek,
daar zou ik kunnen leven,
in alle rust en vree.
Wie daar niet gelukkig is,
die is het nergens, zo denk ik er over.

Maar ik kan begrijpen dat er mensen zijn
die houden van drukte en gezelligheid,
van hoge gebouwen en kermislawaai.

Zo hebben we ieder ons verhaal,
bedankt Pol, om het jouwe,
ik heb het geleend om er een 
verhaaltje rond te brouwen.

ria39