zondag 18 juni 2017

GELUKKIG ZIJNOndanks dat de voorbije maanden erg zwaar waren,
ben ik niet ongelukkig geweest.
Ik vertrouw op Hem. Hij is altijd bij ons.

Daarom deze pagina van dank.

Ben ik er door? Dat weet ik nog niet,
dat zal de toekomst uitwijzen.
Maar ik ben veilig in Zijn Handen.Deze morgen vroeg, op het terras...


Wat zijt Gij goed o Heer,
geheel mijn leven is ene weldaad
slechts van Uwe Hand.


Wie kan mij beter dan Gijzelf tot leidsman dienen
op mijn tocht, naar het Hemels Vaderland.


Gij die althoos vol tedere vaderzorgen,
vol trouwe liefde waakt aan mijne zij,
die mij beschermt, behoedt op al mijn wegen,

WAT ZIJT GIJ GOED, O HEER
Wat zijt Gij ALTIJD goed geweest voor mij!


DANK ook voor alle sympathie en medeleven
de voorbije maanden.

ria


ps. roos komt uit Engeland, een onverwacht geschenk van onze zoon.