MEDJUGORJE 2015 - Bosnië-Herzegovina

_________________________2015__________________________
Boodschap op 2-11-2015 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, opnieuw verlang Ik jullie te spreken over de liefde. Ik heb jullie rondom Mij verzameld in de naam van mijn Zoon, naar Zijn wil. Ik verlang dat jullie geloof sterk is en voorvloeit uit liefde. Want mijn kinderen die de liefde van mijn Zoon begrijpen en haar volgen, leven in liefde en hoop. Zij hebben de liefde van God leren kennen.

Daarom mijn kinderen, bid, bid zodat jullie nog meer kunnen beminnen en daden van liefde verrichten. Want het geloof alleen, zonder liefde en daden van liefde is niet wat Ik van jullie vraag, dat is de illusie van het geloof. Het is eigenliefde. Mijn Zoon zoekt geloof en daden, liefde en goedheid. Ik bid en Ik vraag jullie ook te bidden en in liefde te leven, omdat Ik verlang dat mijn Zoon, wanneer Hij naar de harten van mijn kinderen kijkt, liefde en goedheid in hen kan zien, en geen haat en onverschilligheid.

Mijn kinderen, mijn apostelen van liefde, verlies de hoop niet, verlies de kracht niet. Jullie kunnen het. Ik bemoedig jullie en zegen jullie. Want al het wereldse, dat zoveel van mijn kinderen helaas op de eerste plaats zetten, zal verdwijnen. En alleen de liefde en de daden van liefde zullen blijven en de deur naar het Koninkrijk van de Hemel openen. Ik zal op jullie wachten bij deze deur. Ik verlang ernaar elk van mijn kinderen te verwelkomen en te omhelzen. Dank jullie." Boodschap van 25 oktober 2015 aan Marija

“Lieve kinderen, Mijn gebed is ook vandaag voor jullie allemaal, vooral voor al degenen van wie het hart verhard is voor mijn oproep. Jullie leven in dagen van genade en jullie zijn je niet bewust van de gaven die God je door mijn aanwezigheid geeft. Mijn lieve kinderen, kies ook vandaag voor de heiligheid en neem een voorbeeld aan de heiligen van deze tijd, en je zult zien dat heiligheid voor jullie allen werkelijkheid is. Verheug je in liefde, mijn lieve kinderen, omdat jullie in Gods ogen uniek en onvervangbaar zijn, want jullie zijn Gods vreugde in deze wereld. Getuig van de vrede, het gebed en de liefde. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben. ”


Medjugorje Film - Our Lady Queen Of Peace - English HD


VIDEO

PEACEEen schokkend gebeuren tijdens de Aanbidding van het H. Sacrament in de kerk te Medjugorje

https://youtu.be/8YpYlSrAwFI


Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje, aan Mirjana, 2 oktober 2015.

Lieve kinderen, ik ben hier temidden van jullie om je te bemoedigen, om jullie met mijn liefde te vullen en jullie opnieuw op te roepen om getuigen te zijn van de liefde van mijn Zoon. Velen van mijn kinderen hebben geen hoop, zij hebben geen vrede, zij hebben geen liefde. Ze zijn op zoek naar mijn Zoon, maar weten niet hoe en waar  Hem te vinden. Mijn Zoon opent Zijn armen wijd voor hen en jullie moeten hen helpen om in Zijn omhelzing te komen. Mijn kinderen, daarom moeten jullie bidden om liefde. Jullie moeten heel, heel veel bidden om steeds meer liefde te bezitten, want de liefde overwint de dood en laat het leven voortduren. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, verenig je met een eerlijk en eenvoudig hart in gebed, ongeacht hoe ver jullie van elkaar zijn. Bemoedig elkaar om geestelijk te groeien, zoals ik jullie bemoedig. Ik waak over jullie en ben met jullie, steeds als jullie aan mij denken.

Bid ook voor jullie herders, voor hen die alles hebben opgegeven omwille van mijn Zoon en ook omwille van jullie. Houd van hen en bid voor hen. De hemelse Vader luistert naar jullie gebeden. Dank je.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf.
Aankondiging: Dinsdag 29-9-2015 - Gebedsavond Wenen

Update 18-9-2015: 
Ook Mgr. André-Joseph Leonard zal naar Wenen komen en de H. Mis concelebreren!

Een volle Dom in Wenen voor de jaarlijkse Gebedsavond voor de vrede Dinsdag 29 september organiseert Kardinaal Christoph Schönborn opnieuw een Medjugorje-gebedsavond in de Dom van Wenen, in aanwezigheid van zienster Marija Pavlocivc, E.H. Karl Wallner, Melinda Dumitrescu en vele getuigen. De gebedsdag start om 16.00 uur en eindigt omstreeks 21.00 uur. Kardinaal Schönborn zal voorgaan in de h. Eucharistie.

Programma 
16.00 uur Gebed, gevolgd door diverse getuigenissen.
Aansluitend: Geloofsinspiratie door zienster Marija Pavlovic uit Medjugorje

18.00 uur Rozenkransgebed

19.00 uur H. Mis voorgegaan door Kardinaal Dr. Christoph Schönborn 
in concelebratie met Mgr. André-Joseph Leonard

Aansluitend: Eucharistische Aanbidding tot ca. 21.00 uur


http://www.bedevaart.net/nieuws.html


02/09/2015/ aan Mirjana

LIEVE KINDEREN, MIJN DIERBARE APOSTELEN VAN DE LIEFDE, MIJN DRAGERS VAN DE WAARHEID, IK ROEP U OP EN IK VERZAMEL JULLIE RONDOM MIJ OM ME BEHULPZAAM TE ZIJN OM AL MIJN KINDEREN TE HELPEN, DIE DORSTEN NAAR LIEFDE EN WAARHEID; DIE DORSTEN NAAR MIJN ZOON. IK BEN EEN GENADE VAN DE HEMELSE VADER, GEZONDEN OM JULLIE TE HELPEN OM NAAR HET WOORD VAN MIJN ZOON TE LEVEN. HEB ELKAAR LIEF. IK HE JULLIE AARDSE LEVEN GELEEFD EN IK WEET DAT HET NIET GEMAKKELIJK IS.MAAR ALS JULLIE ELKAAR LIEF HEBBEN EN WILLEN BIDDEN MET HET HART,DAN ZULLEN JULLIE GEESTELIJKE HOOGTEN BEREIKEN EN DE WEG NAAR DE HEMEL ZAL VOOR JULLIE OPENSTAAN . IK, JULLIE MOEDER , WACHT OP JULLIE,WANT IK BEN DAAR. WEES TROUW AAN MIJN ZOON EN LEER DE ANDEREN OM TROUW TE ZIJN . IK BEN MET JULLIE, IK ZAL JE HELPEN. IK ZAL JULLIE GELOOF LEREN,ZODAT JULLIE WETEN HOE JE HET OP DE JUISTE MANIER AAN ANDEREN KUNT DOOR GEVEN. IK ZAL JULLIE DE WAARHEID LEREN, ZODAT JE WEET HOE JE MOET ONDERSCHEIDEN. IK ZAL JULLIE DE LIEFDE LEREN, ZODAT JE WEET WAT ECHTE LIEFDE IS. MIJN KINDEREN MIJN ZOON ZAL HET MOGELIJK MAKEN OM ZELF DOOR JULLIE WOORDEN EN DADEN TE SPREKEN. DANK JE.


Boodschap 25/08/2015/

"Lieve kinderen ! Ik roep jullie op om gebed te zijn.
Moge het gebed vleugels zijn om God te ontmoeten. De wereld verkeert in een moment van beproeving, omdat zij God vergeten en verlaten heeft . Daarom, lieve kinderen, wees jij diegenen die God zoeken en beminnen boven alles . Ik ben bij jullie en leid u naar mijn Zoon, maar jullie moeten jullie 'ja' geven,in de vrijheid van kinderen Gods . Ik spreek voor jullie ten beste en Ik houd van jullie lieve kinderen, met een eindeloze Liefde . Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven.
over de genaden van Medjugorje en het open staan voor de Boodschappen van de Gospa.

.................................................


Aan het begin van deze maand vond het 20ste priesterseminarie plaats in Medjugorje. Onder de deelnemers waren voor het eerst ook 28 priesters uit China. Priester Joseph Dong uit Xian in de provincie Shaan Xi getuigde hoe dat kwam: "Het is een waar mirakel voor ons, hoewel de voorbije jaren steeds vaker pelgrims uit Hong Kong naar Medjugorje komen.

Het waren onze parochianen die het nieuws van dit priesterseminarie vernamen en ons daarover informeerden. Het heeft ons meer dan een maand voorbereiding gekost want het is niet gemakkelijk om ons land te mogen verlaten. De toestand in China verschilt van provincie tot provincie. In sommige provincies wordt de Kerk nog echt vervolgd en worden kerkgebouwen volledig vernield. Twintig jaar geleden was het verboden om openlijk de Heilige Mis te vieren. Vandaag kan dat wel maar met veel beperkingen en streng toezicht.

Zelf kreeg ik toelating om seminaries, Eucharistievieringen en gebedsmomenten te leiden, maar ik word regelmatig meegenomen voor verhoor. Ik moet ook periodiek mijn licentie vernieuwen om dit alles te mogen doen. De hele atmosfeer is verre van goed. Maar anderzijds hunkeren de mensen echt naar God. Elk jaar worden tot 300 mensen gedoopt in mijn parochie. Hoe groot onze pastorale nood is, vertellen deze cijfers: er zijn 1,4 miljard Chinezen, waarvan 100 miljoen in God geloven. Maar we zijn slechts met 2000 priesters en 3000 zusters om hen te bedienen.

Ik ben meer dan blij met dit seminarie. Het voelt alsof ik mijn priesterschap en mijn zorg voor het Godsvolk kon hernieuwen. Ik zie mijn missie nu helderder voor me: de mensen hoop, liefde en bemoediging brengen. Ik voel me alsof ik een vlammende toorts voor me heb die mijn pad verlicht en me kracht geeft."

http://www.bedevaart.net/images/nieuws2015/josephdong.jpg


E.H. Joseph Dong uit China.


Verschijning van Maria aan Mirjana op 2 mei 2015
aan het Blauwe Kruis.Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, open je hart en probeer te voelen hoeveel Ik van je houd en hoezeer Ik zou willen dat jij van mijn Zoon houdt. Ik verlang dat je Hem des te meer leert kennen omdat het onmogelijk is om Hem te kennen en niet van Hem te houden, want Hij is liefde. Ik, mijn kinderen, ken jullie. Ik ken jullie pijn en lijden omdat Ik ze zelf ook beleefd heb. Ik lach met jullie in jullie vreugde en ik ween met jullie in jullie pijn. Ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal altijd met moederlijke tederheid tot jullie spreken. En Ik, als een moeder, heb jullie open hart nodig om de liefde voor mijn zoon te verspreiden met wijsheid en eenvoud.

Ik wil dat je open en gevoelig zou zijn voor het goede en de genade. Ik wil dat je je verenigt met mijn Zoon, omdat Ik verlang dat je gelukkig bent en me helpt om het geluk te brengen bij al mijn kinderen. Mijn apostelen, Ik wil iedereen de waarheid van God tonen, zodat mijn hart dat zoveel geleden heeft en dat vandaag zoveel pijn lijdt, meer liefde zou winnen.

Bid voor de heiligheid van jullie herders, zodat ze in naam van mijn Zoon mirakelen kunnen verrichten, want heiligheid brengt mirakelen voort. Dank jullie wel."Mirjana was opnieuw present bij het Blauwe Kruis en droeg voor het eerst een bril tijdens de Verschijning. Daags voor de Verschijning stroomden zoveel Italiaanse bussen toe in Medjugorje dat het aantal aanwezige bedevaarders in één klap verviervoudigde. De Verschijning van vandaag vond plaats onder een flinke regenbui, maar Mirjana werd beschermd door een grote parasol. De Verschijning werd bijgewoond door de Bisschop van Izmir in Turkije.https://www.youtube.com/v/lSMk5kmLWKo?wmode=opaque&showinfo=0Hier nog meer nieuws.
http://www.bedevaart.net/


De ROZENKRANS van de GODDELIJKE BARMHARTIG
door Jezus zelf aangeleerd aan Zuster Faustina in Polen.
Een gebed voor de redding van alle zielen.


donderdag 2 april 2015, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen


Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik heb jullie gekozen, mijn apostelen, omdat jullie allemaal iets moois in jullie dragen. Jullie kunnen mij helpen de liefde, waarvoor mijn Zoon stierf en daarna verrees, opnieuw te winnen. Daarom roep ik jullie, mijn apostelen, op te proberen iets goeds te zien in ieder schepsel van God, in al mijn kinderen en te proberen hen te begrijpen. Mijn kinderen, jullie zijn allemaal broers en zusters door dezelfde H.Geest. Jullie, vervuld van liefde voor mijn Zoon, kunnen spreken over wat jullie weten tegen al diegenen die die liefde niet hebben leren kennen. Jullie hebben de liefde van mijn Zoon leren kennen, jullie hebben Zijn verrijzenis begrepen, met vreugde richten jullie je blik op Hem. Mijn moederlijke verlangen is dat al mijn kinderen verenigd zijn in de liefde voor Jezus. Daarom roep ik jullie, mijn apostelen, op de Eucharistie met vreugde te beleven, omdat mijn Zoon zich in de Eucharistie opnieuw aan jullie geeft en door Zijn voorbeeld de liefde en de opoffering voor de naaste laat zien. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)
woensdag 25 maart 2015 tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag staat de Allerhoogste mij toe bij jullie te zijn en jullie te leiden op de weg van bekering. Veel harten hebben zich afgesloten voor genade en zijn doof geworden voor mijn oproep. Jullie, lieve kinderen, bid en strijd tegen de bekoringen en en al de kwade plannen die de duivel jullie aanbiedt door middel van het modernisme. Wees sterk in gebed en bid met het kruis in jullie handen dat het kwaad jullie niet gebruikt en in jullie niet overwint. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank jullie dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

Op 2 maart 2015 kreeg Mirjana haar maandelijkse Verschijning van de Gospa aan het Blauwe Kruis.


“Lieve kinderen, Jullie zijn mijn kracht. Jullie, mijn apostelen, met jullie liefde, nederigheid en stil gebed, maken het voor anderen mogelijk om mijn Zoon te leren kennen. Jullie leven in mij. Jullie dragen mij in je hart. Jullie weten dat er een moeder is die van je houdt en die gekomen is om liefde te brengen.

Ik kijk naar jullie in de Hemelse Vader - jullie gedachten, jullie pijn, jullie lijden -- en schenk die aan mijn Zoon. Wees niet bang en verlies de moed niet, want mijn Zoon luistert naar zijn moeder. Hij heeft lief sinds zijn geboorte, en ik verlang dat al mijn kinderen die liefde leren kennen. Ik verlang dat al wie Hem verliet door pijn of onbegrip naar Hem zou terugkeren, en dat al wie Hem nog niet kent Hem zou leren kennen.

Daarom zijn jullie hier, mijn apostelen, en als een moeder ben ik bij jullie. Bid voor standvastigheid in het geloof, omdat liefde en mededogen voortvloeien uit een stevig geloof. Met liefde en mededogen zullen jullie al diegenen helpen die niet beseffen dat zij de duisternis kiezen in plaats van het licht. Bid voor jullie herders, want zij zijn de kracht van de Kerk die mijn Zoon jullie heeft nagelaten. Doorheen mijn Zoon zijn zij de herders van de zielen. Ik dank jullie. ”Vandaag kreeg Mirjana de jaarlijkse Verschijning van de Gospa, ter gelegenheid van haar verjaardag. Vertaling volgt weldra.

Mirjana encounters Our Lady 03/18/15 
(c)Mary TV 2015   

March 18, 2015

Dear Family of Mary!

Here is the official English translation of Our Lady's March 18, 2015 Annual Apparition to Mirjana as provided by the Information Center in Medjugorje.

March 18, 2015
  
"Dear children! With a full heart I am asking you, I am imploring you children: cleanse your hearts of sin and lift them up to God and to eternal life. I am imploring you: be vigilant and open for truth. Do not permit for all that is of this earth to distance you from the true cognition of the contentment in the communion with my Son. I am leading you on the way of true wisdom, because only with true wisdom can you come to know true peace and the true good. Do not waste time asking for signs of the Heavenly Father, because He has already given you the greatest sign, which is my Son. Therefore, my children, pray so that the Holy Spirit can lead you into truth, can help you to come to know it, and through that knowledge of the truth that you may be one with the Heavenly Father and with my Son. That is the cognition which gives happiness on earth and opens the door of eternal life and infinite love. Thank you."

I am including some remarks that Mirjana gave through Miki Musa, who translated the message directly after the apparition for us:

After this Mirjana said that she cannot say that Our Lady was sad or joyful, she was as a mother who was addressing her children with love. Then Mirjana added, saying, "This beautiful day of Our Lady descending among us here on earth, the descent of paradise on earth, is not because it is my birthday. Our Lady did not even mention my birthday, because for her my birthday is like the birthday of any one of you. But when the things start happening, the things for which she has come here, then you will comprehend why she chose the 18th of March."

In Jesus, Mary and Joseph,
Cathy Nolan
Mary TV 2015Our Lady appeared to Ivan on Monday, February 23, 2015 at 10:00 p.m. with his prayer group at the Blue Cross. She gave this beautiful message : 

‘My dear children, my little children, also today I desire to call you, in this time of grace which is coming, pray more in your families. Renew prayer in your families. Especially pray, dear children, with the children. Pray, dear children, for my intentions, for my plans which I desire to realize by my coming here. Especially pray for my plans of peace. The mother prays together with you and is always near you. So decide, decide to pray more. Thank you, dear children, for also today having responded to my call.’

Onze Lieve Vrouw verscheen op maandag 23 februari 2015 aan de ziener Yvan en zijn gebedsgroep bij het Blauwe Kruis. Ze gaf volgende mooie boodschap:

'Mijn lieve kinderen, mijn kleine kinderen, ook vandaag verlang ik u op te roepen, in deze tijd van genade die komen zal, bid meer in uw families. Vernieuw het gebed in je gezin. Bid vooral, lieve kinderen, met de kinderen. Bid, lieve kinderen, voor mijn intenties, voor mijn plannen die ik wens te realiseren door mijn komst hier. Vooral bid voor mijn plannen van vrede. De moeder bidt samen met u en is altijd in uw buurt. Besluit daarom, besluit om meer te bidden. Dank u, lieve kinderen, om ook vandaag aan mijn oproep gevolg te hebben gegeven. "

ZEER GOED NIEUWS


Ziener Ivan Dragicevic herneemt zijn deelname aan Medjugorje-gebedsdagen in de Verenigde Staten. Op woensdag 18 maart zal de ziener getuigenis afleggen en -naar verwachting- een Verschijning ontvangen op een gebedsdag in Saint Charles in de staat Missouri.

In februari 2013 had Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer (via de Pauselijke Nuntius, mgr. Carlo Vigano) aan de Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten gemeld dat het priesters en gelovigen verboden is om deel te nemen aan samenkomsten, getuigenissen en openbare vieringen waar de waarachtigheid van de Verschijningen reeds 'voor waar' wordt aangenomen. Aan die instructie lijkt nu te zijn tegemoetgekomen door in het programma een 'Statement on Medjugorje' in te lassen, een 'verklaring over Medjugorje'.

Eerder deze week publiceerde Radio Vatikaan een opvallend (positief) interview met de voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Bosnië-Herzegovina, mgr. Franjo Komarica. Daarin zegt mgr. Komarica "dat men de ogen moet openen voor de goede vruchten van Medjugorje" en "dat men slechts zeer weinig hoort over negatieve vruchten".

Gevraagd naar het tijdstip wanneer Medjugorje erkend zou kunnen worden, antwoordt de bisschop: "Dat is in handen van de Heilige Vader. Het besluit komt hem alleen toe." Op de vraag waarom Paus Franciscus niet naar Medjugorje komt wanneer hij op 6 juni 2015 Sarajevo bezoekt, antwoordt mgr. Komarica dat de Paus zeker "gegronde redenen daartoe zal hebben" maar daarover mocht de bisschop "weinig of niets zeggen". (De mogelijkheid bestaat dat de Paus tijdens zijn bezoek aan Bosnië-Herzegovina een uitspraak doet over Medjugorje, nvdr.)

Mgr. Franjo Komarica"Voor de oorlog ben ik verscheidene malen naar Medjugorje geweest", vertelt de Bisschop van Banja Luka nog. "Medjugorje is al lang wereldvermaard en de grenzen van het eigen diocees ontgroeid. De verantwoordelijkheid voor een uitspraak over Medjugorje ligt bij de Heilige Stoel, terwijl de plaatselijke bisschop dient te waken over de juistheid van de liturgische gebruiken in gans zijn bisdom, waaronder ook de parochie van Medjugorje."
IEDERE BOODSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUW IS EVEN BELANGRIJK, maar om reden van één bepaalde uitspraak in deze tekst publiceer ik hem bovenaan en blijft hij hier ook staan. Het is een boodschap van augustus 2010

"MIJN ZOON BESTAAT"!
In deze tijd waarin zovelen twijfelen aan het bestaan van God waarin zovelen Jezus alleen maar zien als een historische figuur, komt Maria de puntjes op de "i" zetten. Hij is Gods veelgeliefde Zoon, de Mensenzoon die door het JAWOORD van MARIA kon geboren worden. Ziehier haar boodschap.

"Lieve kinderen!

Vandaag vraag Ik u om, samen met Mij, te beginnen
aan het bouwen van Gods Koninkrijk in uw harten,
zodat u mag vergeten wat van u persoonlijk is, en 


geleid door het voorbeeld van Mijn Zoon, 
denken aan wat God is.

Wat wenst Hij van u?
Laat satan niet toe om de wegen van het aardse geluk te openen,
de wegen zonder Mijn Zoon.

Mijn kinderen, ze zijn onecht en duren maar een korte tijd.

Mijn Zoon bestaat.

Ik schenk u het eeuwige geluk 
en vrede en eenheid met Mijn Zoon, met God.
Ik schenk u het Koninkrijk van God. 

........................................................

1981 en nu 


Jacov de jongste van de zieners 
ziet de Gospa nog een keer per jaar, en wel op kerstdag.Medjugorje, 25 december 2014.
Jaarlijkse boodschap op Kerstmis aan Jacov Colo.

Lieve kinderen, 

Vandaag, op deze dag van genade, zou ik willen dat elk van jullie harten de stal van Betlehem wordt, waarin de Redder van de wereld werd geboren. Ik ben je Moeder, die jullie onmetelijk bemint en die bezorgd is voor ieder van jullie. Daarom, lieve kinderen, geef je over aan Moeder, zodat zij elk van jullie harten en levens voor de kleine Jezus kan leggen, want alleen zo, mijn kinderen, zullen jullie harten getuigen zijn van de dagelijkse geboorte van God in jullie. Sta God toe, jullie levens met licht te verlichten en jullie harten met vreugde, zodat jullie elke dag de weg kunnen verlichten en een voorbeeld van ware vreugde zijn voor de anderen die in duisternis leven en niet open staan voor God en Zijn genaden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.Medjugorje - Heilige Maagd Maria - Koningin van de Vrede. 
Boodschap gegeven aan Mirjana op 2 januari 2015.Lieve kinderen,Ik ben bij jullie als een moeder, die jullie wil helpen om de waarheid te leren kennen. Toen ik net als jullie op aarde leefde, kende ik de waarheid, en dat alleen al was een stukje Hemel op aarde. Daarom verlang ik voor jullie hetzelfde, mijn kinderen. De Hemelse Vader verlangt naar zuivere harten, vervuld van kennis over de waarheid. Hij verlangt dat je liefhebt wie je ontmoet, want ook ik heb mijn Zoon lief in ieder van jullie. Daar begint de kennis over de waarheid. Er worden jullie heel wat valse waarheden aangeboden. Een hart dat gezuiverd is door vasten, gebed, boete en het Evangelie, zal die kunnen weerstaan. Dat is de enige waarheid, en het is de waarheid die mijn Zoon jullie verkondigde. Het is niet nodig om die grondig te bestuderen. Wat van jullie gevraagd wordt -- wat ook ik deed -- is liefhebben en vrijgevig zijn. Mijn kinderen, als je liefhebt, wordt je hart een thuis voor mijn Zoon en voor mij, en zullen de woorden van mijn Zoon je leven verlichten en richting geven. Mijn kinderen, ik zal jullie inzetten als apostelen van liefde, om al mijn kinderen te helpen de waarheid te ontdekken. Mijn kinderen, ik heb altijd gebeden vor de Kerk van mijn Zoon, en ik vraag van jullie hetzelfde. Bid dat jullie herders de liefde van mijn Zoon mogen uitstralen.
Our Lady's message to Mirjana Soldo of January 2nd 2015:

Dear children, I am here among you as a mother who desires to help you to come to know the truth. While I lived your life on earth I had knowledge of the truth, and by this alone, a piece of Heaven on earth. That is why I desire the same for you, my children. The Heavenly Father desires pure hearts filled with the knowledge of the truth.  He desires for you to love all those whom you meet, because I also love my Son in all of you. This is the beginning of coming to know the truth. Many false truths are being offered to you.  You will overcome them with a heart cleansed by fasting, prayer, penance and the Gospel. This is the only truth and it is the truth which my Son left you. You do not need to examine it much. What is asked of you, as I also have done, is to love and to give. My children, if you love, your heart will be a home for my Son and me, and the words of my Son will be the guiding light in your life. My children, I will make use of you, apostles of love, to help all of my children to come to know the truth. My children, I have always prayed for the Church of my Son, and so I also ask the same of you. Pray that your shepherds may come to shine forth with the love of my Son. Thank you.

Laatst Boodschap, 25 december 2014 
Boodschap aan Marija van de Heilige Maagd. 

“Lieve kinderen, Ook vandaag draag ik mijn Zoon Jezus in mijn armen naar jullie en ik vraag Hem om vrede voor jullie en om vrede onder jullie. Bid en aanbid mijn Zoon, opdat in jullie harten Zijn vrede en Zijn vreugde binnengaan. Ik bid voor jullie, opdat jullie steeds meer open staan voor het gebed. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben. ”Boodschap, 2 december 2014

Boodschap aan Mirjana  van de Heilige Maagd Maria

“Lieve kinderen, Onthou mijn woorden, omdat ik het zeg: de liefde zal overwinnen. Ik weet dat velen van jullie de moed verliezen, door de confrontatie met lijden, pijn, jaloezie, afgunst... Maar ik ben jullie moeder: ik ben in het Koninkrijk maar ook hier, bij jullie. Mijn Zoon stuurt mij opnieuw om jullie te helpen. Daarom: verlies de moed niet, en volg mij - want de overwinning van mijn hart is in naam van God. Mijn geliefde Zoon denkt aan jullie zoals Hij sinds jaar en dag aan jullie denkt. Mijn kinderen, leven als mijn Zoon betekent leven volgens het Evangelie. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt liefde, vergeving en opoffering. Die dingen zuiveren en openen de weg naar het Koninkrijk. Oprecht gebed, dus niet alleen woorden maar een gebed waarin het hart spreekt, zal jullie helpen. Net als vasten, want dat vergt nog meer liefde, vergeving en opoffering. Daarom: verlies de moed niet maar volg mij. Ik smeek jullie opnieuw om te bidden voor jullie herders, opdat zij altijd mogen blijven kijken naar mijn Zoon die de eerste Herder van de wereld was, en wiens familie de hele wereld was. Ik dank jullie. ”

Medjugorje 

Boodschap, 2 november 2014 - 

Boodschap aan Mirjana van de Heilige Maagd Maria “Lieve kinderen, Ik ben bij jullie met de zegen van mijn Zoon; bij jullie die mij liefhebben en die mij proberen te volgen. Ook bij jullie, die mij niet welkom heten, wil ik zijn. Voor jullie allen open ik mijn hart vol liefde, en ik zegen jullie met mijn moederlijke handen. Ik ben een moeder die jullie begrijpt. Ik heb op aarde geleefd, ik heb dezelfde pijn en vreugde gekend als jullie. Jullie die lijden, begrijpen de pijn en de smart die ik voel voor mijn kinderen die niet toestaan dat het licht van mijn Zoon ze verlicht; die in de duisternis leven. Daarom heb ik jullie nodig, die het licht gezien en de waarheid begrepen hebben. Ik nodig jullie uit om mijn Zoon te aanbidden; zo groeit jullie ziel en bereikt zij een ware spiritualiteit. Pas dan, mijn apostelen, zullen jullie in staat zijn om mij te helpen. Mij helpen betekent bidden voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet ontdekt hebben. Door voor hen te bidden, laten jullie aan mijn Zoon zien dat jullie hem liefhebben en volgen. Mijn Zoon heeft mij beloofd dat het kwade nooit zal overwinnen omdat jullie - rechtvaardige zielen - er zijn. Jullie die proberen te bidden met het hart, jullie die je pijn en smart opdragen aan mijn Zoon, jullie die verlangen naar het Rijk der Hemelen. Dat is hoe jullie mijn apostelen worden, en geleid worden naar de overwinning van mijn Hart. Daarom, mijn kinderen, zuiver je hart en aanbid mijn Zoon. Ik dank jullie. ” (Mirjana vertelde erbij dat de Gospa verdrietig, maar vol liefde was.) 2 augustus 2014 - aan Mirjana
Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:


"Lieve kinderen, de reden dat Ik bij jullie ben, mijn missie, is om jullie te helpen dat 'het goede' mag overwinnen, ook al lijkt jullie dat nog niet mogelijk op dit moment. Ik weet dat jullie vele dingen nu nog niet begrijpen, zoals Ik ook niet alles begreep - alles wat mijn Zoon mij uitlegde toen Hij aan mijn zijde opgroeide - maar Ik geloofde Hem en volgde Hem.Ik vraag dit nu ook van jullie om mij te geloven en mij te volgen. Echter, mijn kinderen, mij volgen betekent mijn Zoon beminnen boven alles, Hem liefhebben in ieder persoon, zonder onderscheid te maken. Om dit te kunnen, roep Ik jullie opnieuw op tot onthechting, gebed en vasten. Ik roep jullie op, dat de Eucharistie het leven voor uw ziel mag zijn. Ik roep jullie op om mijn apostelen van licht te zijn, die liefde en genade verspreiden over de wereld.Mijn kinderen, jullie leven is slechts een vingerknip in contrast met het eeuwige leven. Wanneer je voor mijn Zoon komt, zal je in hart zien hoeveel liefde je had. Om op een goede manier de liefde te verspreiden, vraag ik mijn Zoon door de liefde, om jullie eenheid met Hem te schenken, onderlinge eenheid en eenheid tussen jullie en jullie herders. Door hen geeft mijn Zoon zichzelf steeds weer en hernieuwt jullie ziel. Vergeet dat niet. Dankjewel."


.....................................................


Voor de twijfelaars.Dat Paus Johannes-Paulus II altijd een voorstander is geweest
van Medjugorje, staat vast.
Maar met dit document, waarvan publicaties in de krant
heeft men wel degelijk goede bewijzen.

ria.


.............................................


Gospa's wish : Praying for Our Shepherds The Priests 

20.6.2014Our Lady had a very long message tonight, with the apparition lasting over 14 minutes. It was a beautiful evening, filled with singing and praying, as all those on the mountain witnessed a beautiful sunset. The prayer group began around 8:00 p.m. with singing. Around 8:30 p.m. the Rosary was begun. Our Lady appeared after the 7 Our Fathers, Hail Mary’s and Glory Be’s were prayed by Ivan. Our Lady appeared to Ivan at 9:00 p.m. on top of Apparition Mountain. The following is Ivan’s description of the apparition.

“Today, as every day, I would like to describe what is the most important from tonight’s meeting with Our Lady. Although it is very difficult to describe everything in words, I will try to tell you what is the most important. Also tonight Our Lady came to us joyful and happy and at the beginning, She greeted all of us with Her Motherly greeting, ‘Praised be Jesus my dear children.’ Then She extended Her hands and for a longer while She prayed over us here and, in a special way, prayed over the sick present here. Then Our Lady said:

“Dear children, today, in a special way, I desire to call you, through this time of grace which is upcoming, to respond to my messages and begin to live my messages. Through these years that I have been with you, my Son permitted me to remain with you this long, because I desire to speak to you because I desire to lead you to Him. Therefore, decide firmly – live what I am giving you so that I can give you new [more] messages and lead you towards holiness. Therefore, may today your decision be yes, to live. The mother prays for all of you and always intercedes before Her Son for all of you. Thank you, dear children, also today, for having responded to my call.”

“Then Our Lady blessed all of us with Her Motherly blessing, and She also blessed everything you brought to be blessed. After that, I recommended all of you, all of your needs, your intentions, and your families, all that you carry in your hearts. She knows our hearts best. After that Our Lady continued to pray over all of us there and left in that prayer, in an illuminated Sign of the Cross, with a greeting, ‘Go in peace my dear children "


....................................


17 juni 2014- voetbal gekte in Brazilië, maar ook in België. Proficiat jongens en doe zo verder!
Nog nieuws uit Brazilië: http://www.bedevaart.net/vicka-brengt-gospa-naar-brazilie.html

IEDERE BOODSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUW IS EVEN BELANGRIJK, maar om reden van één bepaalde uitspraak in deze tekst publiceer ik hem bovenaan en blijft hij hier ook staan. Het is een boodschap van augustus 2010

"MIJN ZOON BESTAAT"!
In deze tijd waarin zovelen twijfelen aan het bestaan van God waarin zovelen Jezus alleen maar zien als een historische figuur, komt Maria de puntjes op de "i" zetten. Hij is Gods veelgeliefde Zoon, de Mensenzoon die door het JAWOORD van MARIA kon geboren worden. Ziehier haar boodschap.

"Lieve kinderen!

Vandaag vraag Ik u om, samen met Mij, te beginnen
aan het bouwen van Gods Koninkrijk in uw harten,
zodat u mag vergeten wat van u persoonlijk is, en 

geleid door het voorbeeld van Mijn Zoon, 

denken aan wat God is.

Wat wenst Hij van u?
Laat satan niet toe om de wegen van het aardse geluk te openen,
de wegen zonder Mijn Zoon.

Mijn kinderen, ze zijn onecht en duren maar een korte tijd.

Mijn Zoon bestaat.

Ik schenk u het eeuwige geluk 
en vrede en eenheid met Mijn Zoon, met God.
Ik schenk u het Koninkrijk van God. 


...........................................................


Our Lady's message to Ivan last night, 5th May at Blue Cross:“Tonight I would like to describe what is the most important from tonight’s meeting with Our Lady. Also tonight Our Lady came to us joyful and happy and at the beginning, She greeted us with Her Motherly greeting, ‘Praised be Jesus my dear children.’ Then, for awhile, with Her arms extended, She prayed over all of us here and She prayed especially over the sick present here. Then, in a special way, I recommended all of you, the sick present here, all your needs, your intentions. Then Our Lady said:

“Dear children, also today, in a special way, I desire to call you, through this time, to pray for my intentions and my plans that I desire to realize with the world, with this parish, and with my Church. Dear children, pray and be persevering in prayer. Thank you also today for having responded to my call.”

“Then Our Lady blessed all of us with Her Motherly blessing, and She also blessed everything you brought to be blessed. After that, I recommended all of you, all of your needs, your intentions, and your families. After that Our Lady continued to pray over all of us there and left in that prayer, in an illuminated Sign of the Cross, with a greeting, ‘Go in peace my dear children.’ This is what would be the most important from tonight’s meeting.
....................................................................................LE 25 AVRIL 2014


APPARITION d'IVAN à MEDJUGORJE . Le message :

"Aujourd'hui encore, pendant ce temps qui vient, je vous appelle 

d'une manière spéciale  à prier pour la paix. Ouvrez-vous, chers enfants, au Roi de la paix. 

Priez durant ce temps. D'une manière spéciale, 

chers enfants, priez pour la paix dans le monde. Il y a un tel manque de paix dans le monde, un tel manque de paix 

dans le cœur de l'homme. 

Priez pour que la paix commence à régner 

dans le cœur de l'homme. 

Ainsi la paix viendra dans le monde. Je prie pour cela. J'intercède devant mon Fils pour vous tous. 

Priez, chers enfants, priez. 

Merci d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore."

In bovenstaande link vindt U alle boodschappen van 2013.

Er is heel wat commotie geweest omdat volgens een besluit van het hoofd van de Congregatie voor geloofsleer, Mgr. Müller, de bisschoppen in Amerika geen toelating meer mochten geven, tot bijeenkomsten in kerken, aan Yvan of andere zieners van Medjugorje.
Tot nu toe was het gebruikelijk dat Yvan, die de helft van de tijd met zijn gezin in Amerika woont, samenkwam in diverse Amerikaanse landen en steden, om er samen te bidden. Meestal kreeg Yvan tijdens deze gebedsmomenten ook de dagelijkse verschijning van Onze Lieve Vrouw.
Gehoorzaam aan de Kerk hebben de bisschoppen alle geplande afspraken afgezegd. Tot nader order?
Er is echter geen verbod tot bijeenkomsten in Medjugorje zelf. Zelfs Onze Lieve Vrouw schikt zich naar de beslissingen van leiders. Dat was reeds in het begin. Toen de communisten de mensen verboden om naar de Verschijningsplaatsen te gaan.De wegen er naartoe werden zelfs afgezet.
Toen hebben de verschijningen plaats gevonden in de pastorie van de kerk. Wie het verhaal uit de begin periode leest, weet dat het voor de gelovigen, dus ook voor de zieners, een moeilijke tijd was. De communisten waren toen aan de macht en die moesten natuurlijk niets van God of gebod, noch van Maria weten. Daarna brak de Balkan oorlog uit. Met heel veel dodelijke slachtoffers onder alle partijen. Opmerkelijk is dat Medjugorje totaal niet werd geraakt. Terwijl Mostar, 60 km. daar vandaan enorm geleden heeft, beschoten, gebombardeerd, kortom hele delen van de stad vernield.
Medjugorje is niet voorbij, de Hemel heeft er de leiding, maar zal iedere gelovige altijd aansporen tot gehoorzaamheid aan de Kerk. En zo hoort het ook, anders is het chaos.  Maar uiteindelijk zal het Onbevlekt Hart van Maria zegevieren. Dat heeft ze zelf voorspeld te Fatima.  Zij kan het weten. Maar wij, wij moet er vurig voor bidden, opdat dit snel mag bewaarheid worden. Dat is de weg naar de echte vrede. Ria
Gelovige piloot van de Croatische Luchtvaartmaatschappij,  zet onbestuurbaar vliegtuig veilig aan de grond. Niemand van de 65 inzittenden werd gewond. Hij is naar Medjugorje gegaan om the Gospa te bedanken en ontmoette er Vicka, één van de ziensters,  met wie hij een kort onderhoud had.

OCT 8 (Medjugorje Today) - On September 27, Croatian Airlines captain pilot Zvonko Situm successfully crash landed his engine in Zurich, Switzerland, when he and his colleagues had found they could not extend the nose wheel prior to landing. All 65 passengers were left without injuries, and the Croatian press soon elevated Situm and his crew to national heroes. Early this week, he went to Medjugorje to give thanks. "There was no time to be afraid. All my life I have lived as a believer, and that is what I had in mind. (The accident) happened around 8 pm in the evening, and I prayed at 9 o'clock in the morning. Normally, as every day. I live all my life by faith, not just in that one moment" Zvonko Situm tells the Croatian daily Vecernji List who met him in Medjugorje.

Situm spent 15 minutes alone with visionary Vicka Ivankovic-Mijatovic, and tells they talked about faith and family. The pilot says he was especially impressed "by Vicka's simplicity, accessibility, faith, warmth, sincerity, and closeness to God."
..............................................................................................................


Het recente verhaal van een genezing
van een oude man een moslim,
in het ziekenhuis van Mostar, Bosnië-Herzegovina

door Onze Lieve Vrouw van Medjugorje.


 “I am going to save people.”
“When the lady came down and looked at the people, 
she said: “The barricades are down”. 

VIDEO

Vicka in Udine.----------------------------------------------------------------------


Fax van 15-03-2013 Medjugorje, 15 maart 2013 
Dierbare kinderen van Medjugorje, Geloofd zij Jezus en Maria !

1 – Op 2 maart 2013 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning aan het Blauwe Kruis  
Na de verschijning gaf ze volgende boodschap door : 
"Lieve kinderen, Opnieuw nodig ik u op moederlijke wijze uit : wees niet versteend van hart, sluit uw ogen niet voor de waarschuwingen die de Hemelse Vader u uit liefde zendt. Bemint u Hem boven alles ? Hebt ge er spijt van dat ge dikwijls vergeten zijt dat de Hemelse Vader, in zijn grote liefde, zijn Zoon gezonden heeft om u vrij te kopen door het kruis ? Hebt ge er spijt van dat ge de boodschap nog niet hebt aangenomen ? Mijn kinderen, bied geen weerstand aan de liefde van mijn Zoon, bied geen weerstand aan de hoop en de vrede ! Met uw gebed en uw vasten zal mijn Zoon, door zijn kruis, de duisternissen verdrijven, die u willen omringen en die over u willen regeren. Hij zal u de kracht geven voor een nieuw leven. Door dit leven te beleven volgens mijn Zoon, zult ge zegen zijn en hoop voor al die zondaars, die zwerven in de duisternissen van de zonde. Mijn kinderen, wees waakzaam ! Ik, als moeder, waak met u. Ik bid en ik waak op een bijzondere manier over hen, die mijn Zoon geroepen heeft om voor u dragers te zijn van licht en van hoop : voor uw herders. Dank u ! 
– Ivan in Argentinië. Nadat zijn bezoek aan Uruguay geannuleerd werd, kon Ivan begin maart komen getuigen in Buenos Aires. Voor zijn vertrek naar Rome had Kardinaal Jorje Bergoglio (onze dierbare Paus !) zijn toestemming gegeven voor deze gebedsbijeenkomsten. Naar Ivan zei, bad Onze Lieve Vrouw, tijdens de verschijning van 4 maart, langdurig in het Aramees, haar moedertaal, voor elk van de aanwezige priesters. Ze gaf volgende boodschap : 
"Lieve kinderen, vandaag nodig ik u uit u open te stellen voor het gebed. Ge beleeft een tijd, waarin God grote genaden geeft en ge weet er niet van te profiteren. Ge zijt over van alles bezorgd, maar niet over uw ziel en uw geestelijk leven. Ontwaak uit deze vermoeide wereld, uit de slaap van uw ziel en zeg met alle kracht JA aan God. Beslis voor de heiligheid en de bekering. Lieve kinderen, ik ben met u en roep u met gans mijn ziel op tot volmaaktheid, tot heiligheid van uw ziel en van alles wat ge doet. Dank dat ge vandaag aan mijn oproep gehoor gegeven hebt". 
- Ivan zei dat O.L.Vrouw, in het overvolle lunapark bloedige tranen weende omwille van haar kinderen, die in een abortus gedood werden. 
Welk een vreugde om onze Paus Franciscus ! Op de avond van 13 maart (de verjaardag van de geboorte van Marthe Robin), zaten we gekluisterd aan het scherm van onze computer, wachtend tot het gordijn zou open gaan. Toen zagen we een onbekende verschijnen, een Kardinaal, waar geen enkele journalist over gesproken had, een Kardinaal, die door de Heilige Geest in het geheim voorbehouden was, erg naar de smaak van de Heilige Maagd, nederig, beslist, sterk in het geloof van de Kerk, strijder voor de waarheid van het Evangelie tegenover een vijandige regering, een Kardinaal, tenslotte, vriend van de eenvoud en vol liefde tegenover iedereen 
Terwijl de journalisten hun best deden om bij te benen, gaven de Christelijke media uitstekende commentaar over zijn persoon en zijn werk. Het is niet nodig hier nog meer bijzonderheden aan toe te voegen. Enkel een paar punten, die nauw betrekking hebben op Medjugorje en ons toelaten God te danken ! 
Al jaren volgt de Aartsbisschop de gebeurtenissen van Medjugorje van nabij. Hij gaf er geloof aan en heeft het soms ook gezegd. Zo verklaarde de Aartsbisschop Emilio Ognenovich in 2006 : "Kardinaal Bergoglio was heel gelukkig toen ik hem zei dat ik naar Medjugorje vertrok". 
Het was hijzelf, die Pater Danko vorig jaar ontving, toen hij op zending was in Argentinië. (Pater Danko is een Franciskaan uit de parochie van Medjugorje, goed gekend bij de bedevaarders).

Hij heeft Ivan de toelating gegeven heeft voor zijn gebedsbijeen-komsten in Buenos Aires. 
Een van de eerste initiatieven van onze nieuwe Paus, de dag na zijn verkiezing, was zijn Pontificaat te gaan toevertrouwen aan Maria. Hij ging om acht uur naar de Basiliek Sancta Maria Maggiore, nam een ruiker bloemen mee voor de Heilige Maagd en bad in stilte voor de icoon van Maria. Heeft Gospa in Medjugorje niet gevraagd dat we steeds ons werk zouden beginnen met een gebed en eindigen met een dankgebed ? 
Al drie jaar was zijn biechtvader een Franciskaan uit Herzegovina, Pater Ostojić ! Vroeger had hij gedurende 30 jaar de overleden Pater Nikola Mihaljević, een Kroatische Jezuïet, als biechtvader.

Al mijn vrienden uit Buenos Aires, die met hem in contact kwamen, zijn opgetogen met deze verkiezing. Hij heeft immers steeds moedig en zonder vrees er later voor aangevallen te worden, voor Christus de juiste houdingen aangenomen. 
Tenslotte is hij het, die kennis zal moeten nemen van de besluiten van de Vaticaanse commissie over Medjugorje, als Paus Benedictus hem het dossier zal overdragen. Bidden we dat de besluiten vlug zouden worden bekend gemaakt. 
Lieve Gospa, Moeder van de Kerk,

Gij hebt ons een prachtig geschenk gegeven met Paus Franciscus !

Met U en alle uitverkorenen in de Hemel bidden we voor zijn bescherming en als schildwachten waken we rondom hem, in deze cruciale tijd voor de Kerk en Uw Zoon ! 


Sr. Emmanuel

Vertaald uit het Frans door Henk

© Enfants de Medjugorje 2013


http://www.bloggen.be/medjugorje/archief.php?ID=2176431
Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana op 2 april 2013

"Lieve kinderen, ik roep u op om geestelijk één te worden met mijn Zoon. Ik roep u op om in gebed en met de Heilige Mis - wanneer mijn Zoon zich op heel bijzondere wijze met u verenigt - te proberen te worden als Hij, zodat u, zoals Hij, steeds bereid bent Gods wil te doen en niet te zoeken naar het vervullen van uw eigen wil.

Want, mijn kinderen, het is door Gods wil dat u bestaat en zonder Gods wil bent u niets. Als Moeder vraag ik u te spreken over Gods glorie met uw leven omdat u op die manier ook uzelf verheerlijkt volgens zijn Wil.

Toon nederigheid en liefde voor de naaste aan iedereen. Door deze nederigheid en liefde heeft mijn Zoon u gered en de weg voor u geopend naar de Hemelse Vader. Ik vraag u met aandrang om de weg naar de Hemelse Vader geopend te blijven houden voor allen die Hem nog niet kennen en die hun hart nog niet geopend hebben voor zijn Liefde. Open met uw leven de weg voor al wie nog dwaalt in de zoektocht naar de waarheid.

Mijn kinderen, wees mijn apostelen die niet in leven in ijdelheid. Vergeet niet dat u zult verschijnen voor de Hemelse Vader en zult vertellen over uzelf. Wees voorbereid! Opnieuw waarschuw ik u, bid voor hen die mijn Zoon geroepen heeft, wiens handen Hij gezegend heeft en die Hij als gave aan u geschonken heeft. Bid, bid, bid voor uw herders. Dank u wel."      Henk.
2 januari 2013


Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:Lieve kinderen, met veel liefde en geduld, streef ik ernaar om jullie harten gelijk de mijne te maken. Ik streef ernaar, door mijn voorbeeld, om jullie nederigheid, wijsheid en liefde te leren omdat ik jullie nodig heb; ik kan niet zonder jullie, mijn kinderen.

In overeenstemming met Gods wil kies ik jullie, door Zijn kracht maak ik jullie krachtiger. Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om jullie harten voor mij te openen. Ik zal ze mijn Zoon geven en in ruil daarvoor zal Hij jullie het geschenk van goddelijke vrede geven. Jullie zullen het uitdragen naar al diegenen die jullie ontmoeten, jullie zullen van Gods liefde getuigen met jullie leven en jullie zullen het geschenk van mijn Zoon door julliezelf verder geven.

Door verzoening, vasten en gebed zal ik jullie leiden. Onmetelijk is mijn liefde. Wees niet bang.

Mijn kinderen, bid voor de herders. Moge jullie lippen gesloten zijn voor ieder oordeel, want vergeet niet dat mijn Zoon hen gekozen heeft en alleen Hij het recht heeft om te oordelen. Dank u. ”

.......................................................

In memoriam Chris De Bodt 
Lieve Chris, Gisteren kregen wij het bericht van jouw overlijden, op 8 december 2012.  Al hoewel je ons met dit heengaan enorm hebt doen schrikken, zijn wij tevens blij voor jou, omdat je op zo'n mooie dag naar HUIS mocht vertrekken. Dat Maria en Jezus, die jij zo trouw hebt gediend, jou zeker hebben opgewacht, laat geen twijfel. Hoe was het KERSTFEEST in de hemel? Waarschijnlijk kunnen wij het ons niet voorstellen.  AUB, denk aan ons hier beneden en wees onze voorspreker bij Maria. Dank voor alles wat je voor velen hebt betekend, en voor het buitengewoon vele werk dat je voor jouw blog hebt verzet. Maar wat data betreft, die zullen we maar aan hierboven overlaten, niet? Over de grenzen van de dood heen, een lieve en dankbare groet, ria.


..................................................................................... 


2.12.2012 Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic:  


 "Lieve kinderen. Met moederlijke liefde en moederlijk geduld roep Ik u opnieuw op om te leven volgens Mijn Zoon: met het verspreiden van Zijn vrede en liefde, zodat u, als Mijn apostelen, met geheel uw hart, Gods waarheid mag aanvaarden en tot de Heilige Geest bidden om u te leiden. Dan zult u in staat zijn om trouw Mijn Zoon te dienen en met uw leven Zijn liefde aan anderen te tonen. Volgens de liefde van Mijn Zoon en Mijn liefde, als een moeder, streef ik ernaar om al Mijn verdwaalde kinderen in Mijn moederlijke omhelzing te brengen en hen de weg van het geloof te tonen. Mijn kinderen, help Mij in Mijn moederlijke strijd en bid met Mij zodat de zondaars zich mogen bewust worden van hun zonden en oprecht berouw zouden tonen. Bid ook voor hen die Mijn Zoon heeft gekozen en gewijd heeft in Zijn Naam. Dank u."


Boodschap aan Mirjana te Medjugorje op 2 oktober 2012

During the apparition the Virgin Mary gives this message:
“Dear children, I am calling you and am coming among you because I need you. I need apostles with a pure heart. I am praying, and you should also pray, that the Holy Spirit may enable and lead you, that He may illuminate you and fill you with love and humility. Pray that He may fill you with grace and mercy. Only then will you understand me, my children. Only then will you understand my pain because of those who have not come to know the love of God. Then you will be able to help me. You will be my light-bearers of God’s love. You will illuminate the way for those who have been given eyes but do not want to see. I desire for all of my children to see my Son. I desire for all of my children to experience His Kingdom. Again I call you and implore you to pray for those whom my Son has called. Thank you.”

5 september 2012

1. Medjugorje: eerste openbare verschijning van Vicka
buiten Medjugorje,  na drie rugoperaties

Zo'n 5.000 gelovigen waren aanwezig op de eerste openbare verschijning buiten Medjugorje van zienster Vicka Ivankovic dit jaar.
Haar verschijning duurde bijna 12 minuten, waarna politie en veiligheidsagenten moesten tussenkomen
om de mensen van haar weg te houden.
Vicka heeft alleen al dit jaar
drie operaties moeten ondergaan aan haar rug.

Nadat ze herstellend is van haar derde operatie in één jaar,
werd de zienster uit Medjugorje op zaterdag 1 september
uitstekend bewaakt door veiligheidsagenten in Corridonia, Italië.

"Zo’n vijfduizend gelovigen gaven haar een warm welkom.
Na het bidden van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
beklom Vicka het podium.
Daarna begeleidde zij het volk in het bidden van de Rozenkrans
alvorens ze een getuigenis van zo’n 25 minuten aflegde
en één van haar zeldzame openbare verschijningen had,
die 11.27 minuten duurde, een tamelijk lange verschijning dus.

De gelovigen probeerden op alle mogelijke manieren
tot bij haar te komen, maar de veiligheidsdiensten waren
er goed op voorbereid. Echter, op het ogenblik dat Vicka
naar het volk begon te leunen, had de plaatselijke politie
meer dan de handen vol om haar te beschermen,”
aldus Marco Piagentini, die sedert lange tijd
een bijzondere verering heeft voor Onze Lieve Vrouw van Medjugorje.

Naast de 40 aanwezige veiligheidsmensen,
waren er ook 4 officiële politieagenten aanwezig.
Vicka heeft nog steeds last van haar rugletsel,
sedert bedevaarders haar vorig jaar haar de hand wilden toereiken
en haar zo bijna van het balkon trokken.
Daarop heeft ze drie operaties moeten ondergaan in Rome.

Alvorens ze wegging zei Vicka tot de aanwezigen:
 “Luister, ik heb pas drie operaties aan de rug moeten ondergaan.
Ik zou jullie graag allen willen aanraken, maar ik geeft jullie allen mijn hart.” De gelovigen waren heel begripvol.
Toch deed ze er zo’n goede twintig minuten over
eer ze de auto bereikte,
terwijl haar echtgenoot haar beschermde.

De hoofdcelebrant onder de vijf priesters
die de heilige Mis meevierden informeerde de mensen dat alles verliep
onder het goedkeurende oog van de Bisschop van Fermo,
die zijn groeten en zegen overmaakte.

Bron: Jakob Marschner,    www.medjugorjetoday.tv 
--------------------------------------------------------------------------------2 september 2012

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen 
die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, terwijl Mijn ogen u bekijken, zoekt Mijn ziel 
die zielen op met dewelke Zij wenst één te zijn: 
de zielen die het belang van het gebed begrepen hebben voor dezen 
onder Mijn kinderen die ertoe zijn gekomen om de liefde 
van de Hemelse Vader te kennen. 

Ik roep u, omdat Ik u nodig heb. 
Aanvaard de opdracht en wees niet bevreesd. Ik zal u sterkte verlenen. 
Ik zal u vervullen met Mijn genaden. 
Met Mijn liefde zal Ik u beschermen van de kwade geest. 
Ik zal met u zijn. Met Mijn aanwezigheid zal Ik u troosten 
tijdens moeilijke momenten. Dank u voor uw open harten. 
Bid voor de priesers, bid dat de eenheid tussen Mijn Zoon en hen 
steeds sterker zou mogen worden, dat ze één zouden mogen zijn."

Onze Lieve Vrouw zegende elke aanwezige en alle meegebrachte 
religieuze voorwerpen. 

Mirjana voegde hieraan toe dat Onze Lieve Vrouw 
over een aantal dingen heeft gesproken die zij met ons nog niet kan delen.

bron: www.bloggen.be/medjugorje

.........................................................................................................

Ontvangen per e-mail op 9 augustus 2012:

Genezing van Pascale uit Court-Saint-Etienne

Een vriendin, Patty De Vos, begeleidde samen met Patrick d’Ursel eind juli begin augustus 2012 een bedevaart naar Medjugorje bij gelegenheid van het jongerenfestival aldaar. Er waren 30% meer pelgrims dan andere jaren, het aantal wordt geschat op 100.000.

Ze waren met drie bussen gegaan, waarbij een jong gezin: vader, moeder en twee tieners een dochter van 13 en een zoon van 16 jaar. De moeder was totaal verlamd en lag plat op een rolstoel.
Ze had A.L.S. Amyotrofe Laterale Sclerose, een zeldzame neurologische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenstam en de motorische cortex van de hersenen afsterven wat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft.
Vandaag vertelde Patty mij het verhaal nogmaals vanuit de bus in de buurt van Frankfurt op thuisreis naar België:
“Het was gewoon zielig, ik kon het niet verdagen en durfde haast niet naar haar zien. Ze lag daar op haar rolstoel, volledig lam, ze kon niet spreken, ze ademde heel moeilijk en dat alles bij een hitte van 40°. Het zuurstofapparaat dat op haar benen lag deed haar pijn vertelde Pascale. Ze had na 7 jaar ziekte praktisch geen spieren meer. Ik dacht dat ze hier zou sterven, ze was gewoon aan haar einde!
Ze was gaan biechten en stond die vrijdag 3 augustus jl. met haar man buiten achter de kerk aan de zijde waar dit jaar de nieuwe biechtstoelen zijn gebouwd, om de avondmis bij te wonen. Tijdens de uitreiking van de communie, kwam plotseling een “mooie priester met blauwe ogen, hij leek wel Jezus”, recht naar hen toe om hen de H. Communie te geven, vertelden ze. Daarna hebben ze die priester niet meer gezien. Pascale sloot haar ogen en ze zag zichzelf toen in een lang wit kleed dansen voor God de Vader, ze loofde en dankte Hem en voelde kracht in haar lichaam komen. “Als U mij geneest God, genees me dan helemaal”, vroeg ze. Ze wilde nog leven voor haar kinderen. Ze vroeg ook om een teken en kreeg toen een heerlijke rozengeur. Ze vroeg haar man of die dit ook rook. Hij antwoordde dat zijn neus verstopt was. En zij reageerde daarop met: “Hoor je me niet?” Dan realiseerde hij zich ook dat zijn vrouw weer kon spreken. God gaf haar de kracht om uit de rolstoel te komen en zo is ze gelopen tot bij “Palma”, haar hotel. Het eerste wat haar man zei was: “Nu kun je weer viool spelen” en de zoon: “Mama, nu kunnen we weer terug naar ons eigen huis”. Daar hebben ze God geloofd en geprezen en gedanst en gesprongen met iedereen die het maar wilde horen, en de Italianen trakteerden op ijsjes.
Ze is zelfs de laatste dag, maandag eergisteren, gaan zwemmen bij de Kravice-watervallen nabij de stad Mostar. Dan voelde ze ook meer en meer kracht komen in haar bovenlichaam.
Patty kon haar tranen niet bedwingen toen ze mij dit vertelde en zei: “God bestaat Mia, ze zullen het moeten aannemen, ze zal getuigen!”.
Deze genezing is weer een bewijs van de aanwezigheid van Jezus in de Heilige Hostie, waar men grote eerbied voor moet hebben.
Het is een ramp voor de Kerk dat heel veel mensen dat vandaag niet meer geloven…… , daarom zijn onze kerken leeg…… 
Dank God, inwoners van  België, dat we dit hier mogen meemaken! 
Woensdag 8 augustus 2012 – Mia Stassen

http://www.bloggen.be/willibrord/archief.php?ID=1940302


Het verhaal door de betrokkene zelf verteld.
Toespraak van Ivan Dragicevic
Op 12 augustus 2008 gaf Ivan Dragicevic een lezing in het gele gebouw:
"Deze wereld heeft een toekomst, maar onder één voorwaarde: de wereld moet terugkeren naar God"
Beste vrienden in Christus, bij het begin van deze ontmoeting wens ik jullie allen uit het diepste vanmijn hart te begroeten. Mijn wens is dat we tijdens deze korte tijd dat we tezamen zullendoorbrengen, ik met jullie de belangrijkste zaken, de zaken waartoe Onze-Lieve-Vrouw ons reeds 27 jaar uitnodigt wil delen.
Ik wil de boodschappen dichter bij jullie brengen zodat we ze beterkunnen begrijpen en ze in ons leven toepassen.27 jaar geleden klopte Onze-Lieve-Vrouw op de deur van mijn hart. Ze heeft mij gekozen als Haar hulpmiddel, een hulpmiddel in Haar handen en in de handen van God.
Voor Mij, voor mijn vrouw, voor mijn familie is dit zeker een groot geschenk geweest, maar het is eveneens een grote verantwoordelijkheid. Ik besef dat God mij heel wat gunsten heeft verleend, maar ik weet ook dat Hij heel wat van mij vraagt. God vraagt veel voor Hem. Het is niet gemakkelijk en eenvoudig om elke dag samen met Onze-Lieve-Vrouw te zijn gedurende 5 tot 10 minuten en na deze ontmoeting terug naar deze wereld te moeten komen. Elke dag heb ik na de ontmoeting enkele uren nodig om terug tot de werkelijkheid van deze wereld te komen. Indien u Onze-Lieve-Vrouw maar één seconde, één seconde kon zien, ik denk niet of uw leven hier op aarde u nog zou interesseren.
Wat is de belangrijkste boodschap waartoe Onze-Lieve-Vrouw ons nu reeds gedurende 27 jaar oproept en uitnodigt? Onze-Lieve-Vrouw heeft ons vele boodschappen gegeven, maar de meest belangrijkste boodschappen waartoe Zij ons steeds heeft geleid zijn de boodschappen van vrede,bekering, gebed met het hart, boete en vasten, oprecht geloof, vergevingsgezindheid, de Eucharistie en de boodschappen van hoop. Deze boodschappen die ik zojuist opnoem, zijn de belangrijkste boodschappen, de centrale boodschappen door dewelke Onze-Lieve-Vrouw ons leidt.
In al die jaren heeft Maria deze boodschappen eenvoudig trachten te houden voor ons opdat we ze beter zouden begrijpen en ze beter in ons leven zouden kunnen toepassen.
Geheel in het begin van de verschijningen, in 1981, stelde de Gospa zichzelf voor als de Koningin van de Vrede. De eerste woorden die ze sprak waren: "Lieve kinderen, Ik kom naar hier omdat Mijn Zoon Mij naar hier zendt om jullie te helpen. Lieve kinderen, vrede, vrede, vrede. Vrede dient te heersen, vrede dient over de hele wereld te heersen. Lieve kinderen, er moet vrede zijn tussen God en de mens en tussen de mensen onderling. Lieve kinderen, deze wereld, deze mensheid is in groot gevaar, het grote gevaar om zichzelf te vernietigen."
Dit waren de eerste woorden, de eerste boodschappen die Onze-Lieve-Vrouw aan ons en aan dewereld doorgaf. Onze Moeder is gekomen als de Koningin van de Vrede. Wie kan er beter dan Zij weten hoeveel vrede deze vermoeide wereld van vandaag nodig geeft? Hoeveel vrede de Kerk vanvandaag nodig heeft?
En als een moeder komt ze om ons te helpen. Zij wenst ons allen tebemoedigen en ons op te beuren. Zij komt tot ons omdat ze ons op de dingen wil wijzen die nietgoed zijn, zodat we ons kunnen een beter idee vormen van wat niet goed is. Zij is naar ons gekomenen Zij is met uitgestrekte armen naar ons gekomen. En Zij leidt ons naar de vrede, naar Haar Zoon.
In één van haar boodschappen zei Onze-Lieve-Vrouw: "Lieve kinderen! Vandaag meer dan ooit gaat deze mensheid door moeilijke momenten en een moeilijke crisis ." En de grootste crisis, is de crisis van het geloof in God, omdat de mensen zichzelf verwijderen van God. "Lieve kinderen! De huidige wereld, de huidige mensheid wil naar een toekomst gaan zonder God. Lieve kinderen! Het gebed is niet meer aanwezig binnen uw families." Ouders bidden niet meer tezamen met hun kinderen. De ouders hebben geen tijd meer voor hunkinderen en de kinderen hebben geen tijd meer voor hun ouders. De vrouw heeft geen tijd meer voor haar man en de man heeft geen tijd meer voor zijn vrouw. Er heerst geen geloof meer binnen de huwelijken. Er is geen liefde meer binnen de families. Er is een algehele terugval van demoraliteit. Er zijn zovele gebroken en vermoeide families. Er gebeuren zovele abortussen vandaag en Maria weent tranen hiervoor.
Maria is als Moeder naar ons toe gekomen om ons uit deze duisternis te leiden naar het licht en dehoop. Zij komt als de Moeder van Hoop. En Onze-Lieve-Vrouw zegt,"Lieve kinderen, als er geen vrede heerst in de harten van de mensen, als de mensen niet tot vrede komen met zichzelf, als er geen vrede heerst binnen de families, lieve kinderen, dan kan er geen vrede heersen in de wereld. Dat is waarom Ik u uitnodig." 
Spreek niet over de vrede, maar maak vrede. Spreek niet over gebed, maar bidt."Lieve kinderen, enkel door het gebed en de vrede opnieuw binnen uw families te brengen en enkel op deze wijze, kan uw familie geestelijk hernieuwd worden. Lieve kinderen! De wereld van vandaag is geestelijk ziek." En als moeder komt ze tot ons. Ze brengt ons de genezing met een Goddelijk geneesmiddel, een geneesmiddel voor ons en onze pijn. Zij wil onze pijn genezen door met zo veel moederlijke liefd een met zo veel zachtheid een verba nd aan te brengen. Zij wil opnieuw draagkracht geven aan dezezondevolle mensheid. Zij is bezorgd over onze redding.
Onze-Lieve-Vrouw zegt; "Lieve kinderen, Ik ben met u. Ik kom in uw midden, omdat ik de vrede wil terugbrengen, maar lieve kinderen, Ik heb u nodig. Alleen met u kan Ik de vrede verwezenlijken. Dat is waarom ik vraag om voor het goede te kiezen en het slechte en de zonde te bevechten, lieve kinderen." En Zij spreekt op een eenvoudige wijze. Ze blijft zonder enig teken van vermoeidheid steeds alles herhalen. Ook ik blijf, in al deze jaren, zonder vermoeidheid deze woorden steeds maar herhalen, omdat ik zie dat Onze-Lieve-Vrouw absoluut niet moe wordt om ons elke dag opnieuw en opnieuw uit te nodigen en naar Haar Zoon toe te leiden. Zoals elke aanwezige moeder hier, hoe dikwijls hebben jullie niet tot uw kinderen gezegd: gedraag u, wees goed, studeer wel, wees gehoorzaam, doe dit niet of dat is niet goed: duizenden en duizenden keren hebben jullie dit tot uw kinderen gezegd. Is dit niet zo? En zijn jullie vermoeid? Is er hier een moeder aanwezig die kan zeggen dat ze alles maar één keer tegen haar kinderen moet zeggen, zonder de zaken te moeten herhalen? Neen, zo'n moeder bestaat niet, een echte moeder blijft steeds herhalen zodat haar kinderen het niet zouden vergeten.
En dit is hetzelfde met Onze-Lieve-Vrouw gedurende al deze jaren. Ze herhaalt omdat haar kinderen niet zouden vergeten. Onze-Lieve-Vrouw is niet gekomen om ons angst te brengen of om ons te hekelen, ook niet om met ons over het einde van de wereld te praten of over de tweede komst van Jezus. Onze-Lieve-Vrouw heeft in de eerste plaats hoop komen brengen: hoop binnen de families, hoop in de Kerk.
Onze-Lieve-Vrouw zei: "Lieve kinderen, als u sterk bent is de Kerk ook sterk. Als u zwak bent, is de Kerk ook zwak. U bent de levende Kerk. U bent de longen van de Kerk. Dat is waarom ik u, lieve kinderen, heb uitgenodigd om het gebed opnieuw binnen de families te brengen. Bid met uw familie. Maak van uw families de levende Kerk waar de mensen bidden, waar de mensen leven naar het woord van God. Lieve kinderen, zonder levende families kan er geen levende Kerk zijn."
Dat is waarom Onze-Lieve-Vrouw zegt, "Lieve kinderen, deze wereld, deze mensheid heeft zijn toekomst, maar slechts onder één voorwaarde, de mensheid dient terug te keren tot God, tot het gebed." De wereld moet God op de eerste plaats zetten en samen met Hem kunnen we naar detoekomst wandelen. In het bijzonder nodigt Onze-Lieve-Vrouw ons uit om de Heilige Mis in het middelpunt van ons leven te plaatsen. In één van Haar boodschappen heeft Zij ooit gezegd:"Lieve kinderen! Als u morgen de beslissing dient te nemen om tot Mij te komen of om naar de Heilige Mis te gaan, kinderen, kom dan niet tot Mij, maar ga naar de Heilige Mis." Omdat, wanneer u naar de Heilige Mis gaat, u Jezus zelf ontmoet die Zich aan u geeft zodat u zich tijdens de Heilige Mis op Hem kunt verlaten, voor Hem openen, met Hem praten, Hem ontvangen. Ook vraagt Maria ons om maandelijks te biechten te gaan, het Heilig Sacrament te vereren en het Heilig Kruis te aanbidden. Zo vraagt Zij ook aan alle parochiepriesters om hun kerken open testellen zodat de mensen het Heilig Sacrament zouden kunnen vereren. Ze nodigt ons ook uit om de Rozenkrans te bidden en de Bijbel te lezen binnen de familie, zoals Zij zegt in één van Haar boodschappen: "Lieve kinderen! Leg de Bijbel op een zichtbare plaats in uw huis. Lees de Heilige Schrift. Vergeef elkaar en heb elkaar lief."Als Moeder draagt Zij ieder van ons in Haar Hart, ik kan het niet mooier zeggen als Maria zelf in haar boodschap: "Lieve kinderen! Indien u ook maar wist hoeveel Ik van u hou, zou u wenen van vreugde." Zo groot is de liefde van Onze Moeder. Maar zeker één van de belangrijkste boodschappen waartoe onze Moeder ons steeds weer opnieuw uitnodigt is om te bidden met het hart. Zo dikwijls heeft Maria het steeds herhaald: "Bid, bid, bid, lieve kinderen". Niet alleen met woorden of uit gewoonte of om naar het uurwerk te kijken tot wanneer het gebed over is. Met het hart bidden betekent bidden met èn uit liefde, met uw gehele zijn, zodat uw gebeden een ware ontmoeting worden met Jezus, een gesprek met Jezus, en het gebed kunnen beëindigen met een hart vol geluk en vreugde.
Onze-Lieve-Vrouw zegt: "Lieve kinderen! Laat het gebed een vreugde worden voor u. Lieve kinderen, diegene die bidt hoeft niet bang te zijn voor de toekomst." Dat is waarom wij moeten beslissen voor het gebed, ons laten inschrijven voor een cursus gebed, een cursus die elke dag moet gestudeerd worden. Onze-Lieve-Vrouw vraagt ons om elke dag drie uur te bidden, niet in één keer of geen rozenkrans gedurende drie opeenvolgende uren. Wanneer Zij ons vraagt om gedurende drie uren te bidden, dan is dat inclusief de Heilige Mis, het lezen van de Bijbel, de rozenkrans, het praten over het geloof binnende familie en de anderen helpen, maar steeds met het geloof in gedachten. Ooit was er een vrouw die hier op bedevaart kwam en vernomen had dat Onze-Lieve-Vrouw vraagt om dagelijks drie uur te bidden en zij sprak mij aan: "Ik kan niet geloven dat Onze-Lieve-Vrouw ons vraagt om dagelijks drie uur te bidden. Dat kan Zij niet maken, dat kan Zij van ons nietvragen." Ik probeerde haar alles uit te leggen, maar ik kon het haar niet bijbrengen. Het jaar daaropkwam zij terug en stelde zij mij dezelfde vraag opnieuw: "Vraagt Onze-Lieve-Vrouw nog steeds aan ons om drie uur dagelijks te bidden?" Toen antwoordde ik haar: "U bent een beetje laat. Onze-Lieve-Vrouw vraagt nu om geen drie uur maar om 24 uur per dag te bidden." En weet u wat haar antwoord was? "Ik zal het bij drie uur houden." U ziet dat, als het op bidden aankomt, wij nog aleens zelfzuchtig durven te zijn. Onze-Lieve-Vrouw vraagt geen dingen van ons die wij niet aankunnen. Zij geeft aan ons zoveel als wij kunnen ontvangen en aanvaarden.
Zij zegt: "Lieve kinderen, als u deze school van gebed wenst te volgen, weet dan dat er in deze school geen rust en geen weekends zijn. U moet deze school elke dag volgen, èn, lieve kinderen, als u beter wenst te bidden dan dient u meer te bidden, omdat meer bidden steeds een persoonlijke keuze is en beter bidden is een genade."
Heel dikwijls zoeken we als uitvlucht vandaag dat wij geen tijd hebben om te bidden, om naar de Heilige Mis te gaan, geen tijd meer hebben voor de kinderen of de familie. Tijd is steeds het probleem. Het probleem ligt in de liefde, omdat, lieve kinderen, indien iemand van iets of iemand houdt, hij hiervoor steeds de nodige tijd vindt. Het omgekeerde is ook waar: voor iets waar men zich niet voor interesseert, heeft men nooit tijd. Het is hiervoor dat Onze-Lieve-Vrouw ons zo dikwijls uitnodigt om te bidden. Gedurende al deze jaren probeert Zij ons uit onze geestelijke coma te halen. Ze wil dat we sterker worden in ons gebed en in ons geloof.
Deze avond zal ik tijdens de verschijning ieder van u, al uw noden, uw families, de zieken en de parochies vanwaar u komt aan Haar aanbevelen. Ik denk en ik hoop dat we zullen antwoorden op 
de vraag van Onze-Lieve-Vrouw, dat wij haar boodschappen zullen aanvaarden en dat we medescheppers zullen worden van een betere en mooiere wereld, een wereld die de naam "kinderen van God" waardig is.
Dat uw komst hier een begin voor u mag zijn, een begin van een geestelijke hernieuwing, zodat, wanneer u terugkeert naar huis, u met het werk kunt doorgaan dat u hier bent begonnen, samen met uw familie, met uw vrienden, in uw parochie.
Probeer een nieuw licht te zijn,een licht binnen uw familie en parochie. Wordt een levend teken en laat ons samen bidden met de Koningin van de Vrede. Laat ons kiezen voor God. Enkel in God kunnen we de ware en echteliefde vinden. Laat dit zo zijn. Dank u en moge God u zegenen. Ivan


2 februari te Napels, Boodschap van Maria aan Mirjana voor hen die (nog) niet in God en Zijn liefde geloven.

"Lieve kinderen,

Ik ben al zo'n lange tijd bij U en reeds lang wijs Ik u op Gods aanwezigheid en Zijn grenzeloze liefde, waarvan Ik wens dat u allen Gods Liefde wilt leren kennen. En u, Mijn kinderen? U blijft doof en blind. Terwijl u naar de wereld rondom  u kijkt, wilt u niet zien waar deze naartoe gaat, zonder Mijn Zoon. U neem afstand van Hem en Hij is de bron van alle genaden. U luistert naar Mij terwijl Ik tot u spreek, maar uw harten zijn gesloten en u hoort Mij niet. U bidt niet tot de Heilige Geest om u te verlichten. Mijn kinderen, de trots is aan het heersen. Ik wijs u op de nederigheid.Mijn kinderen, herinner dat enkel de nederige ziel zuiverheid en schoonheid uitstraalt, omdat deze de liefde van God kent. Enkel de nederige ziel komt de Hemel toe, omdat Mijn Zoon er zich in bevindt. "Opnieuw smeek Ik u om te bidden voor hen die Mijn Zoon heeft gekozen, deze zijn uw herders."

De video (niet meer beschikbaar) duurde ruim 13 minuten, maar het duurde redelijk lang voor de Verschijning begon. Mirjana leek sterk onder de indruk, de tranen rolden over haar wangen. Ze luisterde maar praatte ook zelf tot Onze Lieve Vrouw. Het leek wel alsof ze smeekbeden tot Haar richtte. Soms verscheen er ook een innige glimlach op haar gelaat, die haar geluk uitdrukte hoeveel ze van Maria houdt.


------------------------------------------------------

Maandelijkse boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede,
gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op 25 januari 2012

Lieve kinderen, Met vreugde roep ik jullie ook vandaag op, je hart te openen en naar mijn oproep te luisteren. Ik wil jullie opnieuw dichter bij mijn Onbevlekt Hart brengen, waar je toevlucht en vrede zult vinden. Open je voor het gebed totdat het vreugde voor je wordt. Door het gebed zal de Allerhoogste jullie de volheid van genade geven en zullen jullie mijn uitgestrekte handen worden in deze onrustige wereld die naar vrede verlangt. Mijn lieve kinderen, getuig van het geloof door je leven en bid opdat het geloof van dag tot dag in je hart mag groeien. Ik ben met jullie. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.----------------------------------------Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap: (voor hen die nog niet in Gods Liefde geloven.)


 "Lieve kinderen, met een moederlijke bezorgdheid kijk ik in uw harten. Ik zie er pijn en lijden in. Ik zie een gewond verleden en onophoudelijk zoeken. Ik zie dat mijn kinderen verlangen gelukkig te zijn, zonder te weten hoe. Open jezelf voor de Vader. Dat is de weg naar het geluk, de weg waarlangs ik u verlang te leiden. God de Vader laat zijn kinderen nooit alleen, zeker niet in lijden en wanhoop. Wanneer je dit begrijpt en aanvaardt, zal je gelukkig worden. Dank je wel. 
Ik smeek u, bid voor degenen die mijn Zoon heeft gekozen. Oordeel niet, want jullie zullen allemaal geoordeeld worden." 

Mirjana verklaarde dat Onze-Lieve-Vrouw erg vastberaden sprak vandaag.___________________________________________
Kerstboodschappen van uit Medjugorje (25 december 2011 en  25 december 2012. En Maandelijke boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld:

"Lieve kinderen! 


Ook vandaag breng Ik, in Mijn armen, Mijn Zoon Jezus tot u, zodat Hij u Zijn Vrede kan schenken. Bid, kleine kinderen, en getuig, zodat in elk hart niet de menselijke, maar de Goddelijke Vrede, die niemand kan vernietigen, de overhand zou krijgen. Het is die vrede die God in het hart brengt van hen die Hij liefheeft. Door uw doopsel bent u allen, op een bijzondere wijze geroepen en geliefd. Getuig daarom en bid zodat u Mijn uitgestrekte handen kunt zijn voor deze wereld die smacht naar God en vrede. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."


Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo op Kerstmis:

 
Na zijn laatste dagelijkse verschijning op 10 september 1998, vertelde Onze Lieve Vrouw aan Jakov dat hij enkel nog één jaarlijkse verschijning zou krijgen en dit elk jaar op 25 december,op Kerstdag. De verschijning begon dit jaar om 15.30 uur en duurde 11 minuten. De Heilige Maagd Maria gaf de volgende boodschap door: 


"Lieve kinderen, vandaag wens ik u op een bijzondere wijze mee te nemen en over te geven aan Mijn Zoon. Kleine kinderen, open uw harten en laat Jezus toe om in u te worden geboren, omdat u enkel op deze wijze, kleine kinderen, bekwaam zult zijn om uw nieuwe geboorte te ervaren  om zo, samen met Jezus in uw harten, u te begeven op de weg van de redding. Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."


2 december 2011

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana voor hen die Gods liefde nog niet kennen:"Lieve kinderen, zoals een moeder ben Ik bij u, zodat Ik u kan helpen, met Mijn liefde, gebeden en voorbeeld, opdat u een zaad zou worden voor de toekomst, een zaad dat zal uitgroeien tot een stevige boom die zijn takken verspreidt over de hele wereld. Smeek uw Vader om uw nalatigheden tot op heden te vergeven, zodat ook u een zaad voor de toekomst, voor de liefde kan worden. Mijn kinderen, enkel een zuiver hart, vrij van zonde, kan zichzelf openen en enkel eerlijke ogen kunnen de weg zien waarheen Ik u wens te leiden. Als u zich hiervan bewust wordt, zult u zich bewust worden van de God van Liefde en zal het u als een gave worden geschonken. Dan zult u het als een gave aan anderen schenken, als een zaad van liefde. Dank u!


........................................................................................

2 november 2011 - Allerzielen

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic
voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, de Vader heeft u niet aan uzelf overgelaten.

Onmetelijk is Zijn liefde, de liefde die mij tot u brengt,
om u te helpen Hem te kennen, zodat,

door Mijn Zoon, ieder van u Hem "Vader" kan noemen,
met de volheid van het hart,
dat u één volk kan zijn in Gods familie.


Vergeet echter niet, Mijn kinderen, dat u niet enkel voor uzelf
in deze wereld bent,
en dat Ik u niet enkel naar hier roep voor uw eigenbelang.

Zij de Mij volgen denken aan hun broeders in Christus,
zoals ze zichzelf zien
en zij kennen het eigenbelang niet.
Dat is waarom Ik wens dat u het licht van Mijn Zoon bent.


Dat u al diegenen die er niet toe gekomen zijn om de Vader te kennen,
aan hen allen die ronddolen in de duisternis,
wanhoop, pijn en eenzaamheid, zou mogen verlichten.
Dat u voor hen de weg zou verlichten en dat u

met uw leven hen de liefde van God kan tonen.


Als u uw harten opent, zal Ik u leiden.

Opnieuw vraag ik u: bid voor uw herders.
-----------------------------------------------------------------------------------------25 oktober 2011

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw
aan Maria Pavlovic voor de hele wereld:


"Lieve kinderen! Ik kijk naar u en in uw harten en Ik zie geen vreugde. 
Vandaag wens Ik u de vreugde te geven van de Verrezene,
dat Hij u zou mogen leiden 
en u omhelzen met Zijn liefde en tederheid. 
Ik hou van u en Ik bid onophoudelijk
bij Mijn Zoon Jezus om uw bekering. 
Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

bloggen.be/medjugorje 


........................................................................................Boodschap van 2 oktober van Onze Lieve Vrouw, aan Mirjana,

voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen,

ook vandaag roept Mijn Moederlijk Hart u op tot gebed,
tot uw persoonlijke verhouding met God, 
tot de vreugde van het gebed in Hem.

God de Vader is niet ver weg van u en u bent Hem niet onbekend.
Hij heeft Zichzelf onthuld aan u door Mijn Zoon 
en gaf u Leven dat Mijn Zoon is.

Daarom Mijn kinderen, geef niet toe aan de verleidingen 
die u wensen af te zonderen van God de Vader. Bid!

Poog niet om families en maatschappijen te hebben
zonder Hem. 
Bid!  Bid dat uw harten zouden worden overstroomd
van de goedheid, 
die enkel van Mijn Zoon komt, 
die de oprechte goedheid is.Enkel harten gevuld met goedheid kunnen God de Vader 
begrijpen en aanvaarden.
Ik zal doorgaan met u te leiden.

Op een bijzondere wijze smeek Ik u om onze herders
niet te veroordelen. 
Mijn kinderen, vergeet niet
dat God de Vader hen geroepen heeft?

Bid! 
Dank u!"Mirjana zei: "Ik heb hiervoor nooit iets gezegd, maar bent u er zich van bewust, broeders, dat de Moeder Gods hier met ons was? Ieder van u zou zichzelf de vraag moeten stellen: "ben ik hiertoe waardig?" Ik zeg dit omdat het me zwaar valt om Haar [Onze Moeder] in pijn te zien, omdat ieder van ons naar een mirakel zoekt, maar geen mirakel in zichzelf wenst te bewerkstelligen."

_______________________________________________________________
IEDERE BOODSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUW IS EVEN BELANGRIJK,
maar om reden van één bepaalde uitspraak in deze tekst
publiceer ik hem bovenaan en blijft hij hier ook staan.
Het is een boodschap van augustus 2010

"MIJN ZOON BESTAAT"!
In deze tijd waarin zovelen twijfelen aan het bestaan van God,
waarin zovelen Jezus alleen maar zien als een historische figuur,
komt Maria de puntjes op de "i" zetten.
Hij is Gods veelgeliefde Zoon, de Mensenzoon die door
haar ja-woord kon geboren worden.
Ziehier haar boodschap.
ria

"Lieve kinderen!

Vandaag vraag Ik u om, samen met Mij, te beginnen
aan het bouwen van Gods Koninkrijk in uw harten,
zodat u mag vergeten wat van u persoonlijk is, en 
geleid door het voorbeeld van Mijn Zoon,
denken aan wat God is.


Wat wenst Hij van u?
Laat satan niet toe om de wegen van het aardse geluk te openen,
de wegen zonder Mijn Zoon.

Mijn kinderen, ze zijn onecht en duren maar een korte tijd.


Mijn Zoon bestaat.

Ik schenk u het eeuwige geluk 
en vrede en eenheid met Mijn Zoon, met God.
Ik schenk u het Koninkrijk van God. 


Dank u."


______________________________________________________
 September 2011
Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic 

voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen,


Met geheel Mijn hart en ziel vol van geloof en liefde
voor de Hemelse Vader, 
heb ik u Mijn Zoon gegeven,
en geef i
k Hem opnieuw voor u. 
Mijn Zoon heeft aan u, de mensen van de hele wereld, 
de enige, ware God en Zijn Liefde, ter kennis gebracht. 


Hij heeft u op het pad van waarheid geleid
en u tot broers en zussen gemaakt. 

Daarom, Mijn kinderen, dwaal niet rond 
en sluit uw hart niet voor deze waarheid. 


Alles rondom u is voorbijgaand en alles valt uiteen, 
enkel Gods glorie blijft. 
Daarom, verzaak aan alles wat u van de Heer verwijdert. 
Aanbid Hem alleen, omdat Hij de enige, ware God is. 


Ik ben met u en Ik zal met u blijven. 
Ik bid vooral voor de herders, 
zodat ze ware vertegenwoordigers van Mijn Zoon mogen zijn 
en u met liefde op het pad van de waarheid zouden leiden. 


Dank u."


www.bloggen.be/medjugorje.....................................................................................
2 augustus 2011

Maandelijkse boodschap van MARIA, 

de "Koningin van de vrede"
aan Mirjana Dragicevic
voor hen die Gods liefde nog niet kennen:


"Lieve kinderen, vandaag roep Ik u op om
herboren te zijn in het gebed
en door de Heilige Geest,
om een nieuw volk te vormen met Mijn Zoon.

Een volk dat weet dat, als ze God hebben verloren,
ze ook zichzelf hebben verloren.
Een volk dat weet dat ze, ondanks alle lijden en
beproevingen, veilig en gered zijn.

Ik roep u om u te verenigen in Gods familie
en u gesterkt te voelen met de kracht van de Vader.
Als enkelingen, Mijn kinderen,
kunt u het slechte niet stoppen
dat wil beginnen heersen in deze wereld
en deze wil vernietigen.

Maar, in overeenstemming met Gods wil,
kunt u, samen met Mijn Zoon,
alles veranderen en de wereld genezen.

Ik vraag u om te bidden met geheel uw hart
voor uw herders,
omdat Mijn Zoon hen gekozen heeft.
Dank u."........................................................................
Roeping 

Je kunt de eerste toon zijn in een lied 
waardoor alle grenzen vergeten worden 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer de toon amper klinkt 
wees niet bang. 

Je kunt die eerste vonk zijn voor een vuur 
dat alle wapens tot ploegen omsmelt 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer de tegenwind je striemt 
wees niet bang. 

Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker 
die alle handen vullen zal met brood 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer het land vol stenen zit 
wees niet bang. 

Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron 
die in de woestijn levensliederen zingt 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer de wolk nog zwijgt 
wees niet bang. 

Je kunt de eerste pas zijn voor een dans 
die alle voeten leidt naar onze God 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer je voet nog struikelt 
wees niet bang. 

schrijver onbekend
 

______________________________________________________
2 maart 2011

Maandelijkse verschijning van Maria aan Mirjana Dragicevic
voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen,

Mijn moederlijk Hart lijdt enorm als ik naar Mijn kinderen kijk die,
alles wat van de mensheid komt, volhardend voor God plaatsen,
naar Mijn kinderen die, ondanks alles wat hen omringd
 en ondanks alle tekenen die hen worden gezonden,
denken dat zij verder kunnen gaan zonder Mijn Zoon.

Dat kunnen ze niet! Zij stappen naar de eeuwige verdoemenis.
Dat is waarom Ik u verzamel, die klaar zijn om uw harten voor Mij te openen,
u, die klaar zijn om Mijn apostelen van Mijn liefde te zijn,
om Mij te helpen, zodat u door uw leven naar Gods woord
een voorbeeld zou zijn voor hen die het niet kunnen.

Dat het vasten en het gebed u daartoe mogen de sterkte geven,
en Ik zegen u met de Moederlijke zegen
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dank u!"


.........................................................................................................................................
 2 februari 2011 - Maria Lichtmis
.Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic
voor hen die Gods liefde nog niet kennen:
."Lieve kinderen, u verzamelt zich hier rondom Mij, u zoekt uw weg,
u zoekt, u zoekt de waarheid, maar bent het belangrijkste vergeten:
u bent vergeten om op de juiste wijze te bidden.
Uw lippen spreken ontelbare woorden,
maar uw geest 
voelt in het geheel niets.
Dwalend in de duisternis stelt u zich God zelfs voor volgens uzelf
en niet zoals Hij in zijn Liefde werkelijk is.

Lieve kinderen,
het behoorlijk gebed komt uit het diepste van het hart,
uit uw lijden, uit uw liefde,
uit uw zoeken naar de vergeving der zonden.
Dit is de wijze om de ware God te leren kennen,
en daardoor ook uzelf, omdat u geschapen bent naar Hem.

Het gebed zal u brengen naar de vervulling van Mijn verlangen,
van Mijn opdracht hier met u,
naar de vereniging met Gods familie.

Dank u."

Zoals gebruikelijk verblijft Mirjana niet in Medjugorje met Maria Lichtmis.
Zij gaf door dat Onze Lieve Vrouw iedere aanwezige de zegen gaf
en bedankte en riep op om te bidden voor de priesters.

www.bloggen.be/medjugorje__________________________________________________aan Marija Pavlovic voor de hele wereld:

"Lieve kinderen!

Ook vandaag ben Ik met u en kijk Ik naar u en zegen u
en verlies Ik de hoop niet dat deze wereld
zal veranderen naar het goede
en dat vrede zal heersen in de harten van de mensen.

De vreugde zal beginnen heersen in de wereld,
omdat u zich hebt opengesteld
aan Mijn oproep en Gods liefde.

De Heilige Geest is een groot aantal van hen
aan het veranderen, die 'ja' hebben gezegd.

Daarom wens Ik u te zeggen:
Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."


____________________________________________________

"Lieve kinderen,

Vandaag roep ik jullie op tot gemeenschap in Jezus, mijn Zoon.
Mijn moederlijk hart bidt dat jullie mogen begrijpen
dat jullie Gods gezin zijn.
Door de geestelijke vrije wil, die de Hemelse Vader jullie
geschonken heeft, zijn jullie zelf geroepen om het ware, het goede
en het kwade te onderscheiden.

Mogen gebed en vasten jullie hart openen en jullie helpen
om de Hemelse Vader doorheen mijn Zoon te ontdekken.
Als je de Vader ontdekt, zal je leven gericht zijn
op het uitvoeren van Gods wil
en het vomen van Zijn gezin, zoals mijn Zoon wenst.
Op die weg zal ik jullie niet alleen laten.
Ik dank jullie.”

Tijdens de verschijning voelde Mirjana dat ze de Gospa kon of moest zeggen:
“Wij zijn allen naar u toe gekomen met onze pijn en onze kruisen.
Help ons, wij smeken u.”

Als antwoord strekte de Gospa haar handen uit naar Mirjana
en alle aanwezigen en zei ze:

“Open jullie harten voor mij. Geef mij jullie pijn.
De Moeder zal helpen.”Naar video over de verschijning van 02.01.1................................................................................................................25 december 2010: Kerstmis

1. Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw
aan Marija Pavlovic voor de hele wereld

 "Lieve kinderen!

Vandaag wensen Ik en Mijn Zoon u een overvloed aan vreugde
en vrede te geven, zodat ieder van u een vreugdevolle drager
en getuige van vrede en vreugde zou zijn in de plaatsen waar u woont.
Kleine kinderen, wees een zegen en wees vrede.
Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.


2. Jaarlijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw
aan Jacov Colo

Jakov Colo kreeg op 11 september 1998 te horen dat hij
daags daarop zijn laatste dagelijkse verschijning zou krijgen.
Sindsdien krijgt Jakov enkel nog een verschijning
van Maria op Kerstmis.

Vandaag begon de zeven minuten durende verschijning
om 14.25 uur. Jacov Colo zei:
Onze Lieve Vrouw sprak tegen mij over de geheimen en zei
op het einde: "Bid, bid, bid."
www.bloggen.be/medjugorje

........................................................
Moge 2011 ons dichter brengen bij de vrede,
waar we allen zo naar verlangen.
.
Vrede in onze gezinnen,
in ons eigen hart,
in ons landje,
in de grote wereld.

Vrede vooral voor hen
die gedwongen zijn om te leven
in oorlogsgebieden.

Vrede voor de ontelbare vrouwen en kinderen,
die misbruikt worden,
die verkracht worden,
die mensonwaardig worden behandeld.

We moeten het niet onder stoelen of banken steken,
het kwaad in de wereld
is het gevolg van het feit dat velen de satan
vrij spel geven in hun leven.

Hoe kunnen we daar aan weerstaan,
aan de verlokkingen van dit leven,
die ons misleiden
en ver verwijderen van God en zijn geboden.
"Hebt elkander lief"

Als wij God toelaten in ons hart,
als wij Hem werkelijk aanbidden en beminnen,
is het veel minder moeilijk
om ook van onze medemensen te houden,
zelfs als ze ons niet genegen zijn.

Moge Maria, de Koningin van de vrede, ons daar bij helpen.


ria

..................................................................
2 december 2010

 Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic
voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, vandaag bid Ik hier samen met u
opdat u de nodige krachten zou opdoen
om uw harten te openen en zich aldus bewust te worden
van de krachtige liefde van de lijdende God.

Door dit, Zijn liefde, goedheid en zachtmoedigheid,
ben ook Ik met u.

Ik nodig u uit, dat deze bijzondere tijd van voorbereiding,
een tijd van gebed, boete en bekering zou mogen zijn.

Mijn kinderen, u hebt God nodig. 

U kunt niet voorwaarts gaan zonder Mijn Zoon.
Als u dit begrijpt en aanvaardt zal,
wat u beloofd is, worden verwezenlijkt.

Door de Heilige Geest zal het Koninkrijk des Hemels 

in uw harten geboren worden.
Ik leid u hiertoe.

Dank u."
--------------------------------------------------------------Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw
aan Marija Pavlovic voor de hele wereld:

"Lieve kinderen!
Ik kijk u aan en Ik zie in uw harten dood zonder hoop,
rusteloosheid en honger.
Er is geen gebed, noch vertrouwen in God
en dat is waarom de Allerhoogste Mij toelaat
om u hoop en vreugde te brengen.

Open uzelf.
Open uw harten voor Gods genade en
Hij zal u alles geven wat u nodig hebt
en uw harten vullen met vrede,
omdat Hij de vrede is en uw hoop.

Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.www.bloggen.be/medjugorje


________________________________________________________

Boodschap aan Mirjana Dragicevic op 2 november 2010

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, met moederlijke volharding en liefde breng ik jullie
het licht 
van het leven om de duisternis van de dood in je te vernietigen. 

Verwerp mij niet,
mijn kinderen. 
Stop en kijk in jezelf hoe zondig je bent. 
Wees je bewust van je zonden en bid om vergeving.
  
Mijn kinderen, accepteer niet dat je zwak en klein bent,
want je kunt sterk en groot zijn door Gods Wil te doen. 
Geef me jullie gezuiverde harten, zodat ik
ze kan verlichten met het licht van het leven, mijn Zoon. 

Dank u wel!"


__________________________________________________


Donderdag 2 september 2010,
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen


"Lieve kinderen!


Ik sta aan uw zijde omdat ik verlang u te helpen
in het overwinnen van de bekoringen
die je tegenkomt in deze tijd van zuivering.


Mijn kinderen, één van die bekoringen is om
geen vergeving te schenken
en om geen vergiffenis te vragen.


Elke zonde beledigt de Liefde en verwijdert u
ervan - en Liefde is mijn Zoon.


Daarom, mijn kinderen, als je ernaar verlangt
met me mee te gaan op weg naar de vrede
van Gods liefde, moet je leren om te vergeven
en vergeving te vragen.


Dank u wel."


http://www.bedevaart.net/


______________________________________________________


Vanaf deze maand ga ik regelmatig berichten mededelen uit Medjugorje, het dorp in Ex-Joegoslavia, waar Maria, de Moeder Gods sinds 1982 verschijnt. De kinderen (zieners) van toen zijn inmiddels volwassenen geworden, gehuwd en met een gezin. Ieder van hen heeft een eigen taak, een eigen opdracht. Op de video hierboven ziet U Mirjana, tijdens de verschijningen van 2 augustus ll. Iedere tweede van de maand verschijnt de Heilige Maagd aan Mirjana, om samen met haar en met alle gelovigen te bidden voor hen die Gods liefde nog niet kennen. De boodschap van de laatste verschijning luidt als volgt:

"Lieve kinderen!


Vandaag vraag Ik u om, samen met Mij, te beginnenaan het bouwen van Gods Koninkrijk in uw harten, zodat u mag vergeten wat van u persoonlijk is en, geleid door het voorbeeld van Mijn Zoon, denken aan wat God is.

Wat wenst Hij van u? Laat satan niet toe om de wegen van het aardse geluk te openen, de wegen zonder Mijn Zoon. Mijn kinderen, ze zijn onecht en duren maar een korte tijd. Mijn Zoon bestaat. Ik schenk u het eeuwige geluk en vrede en eenheid met Mijn Zoon,  met God. Ik schenk u het Koninkrijk van God. Dank U.

Geen opmerkingen: