woensdag 1 juni 2016

VRAGEN en antwoorden?


NIET PERFECT, MAAR UNIEK !

Post your #PrayerRequest on Instapray.com Download the free prayer app. #Pray with the world -----> www.instapray.com: And I am sure that GOD, who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again: Psalm 37:3  TRUST IN THE LORD and do good; THEN you will live safely in the land and prosper.:

Dat ik een gelovig mens ben steek ik niet onder stoelen of banken. Ook niet dat ik Jezus bemin, omdat Hij zijn Leven voor ons heeft gegeven Maar soms versta ik Bijbelse teksten niet. Zo vond ik de prent over de twee mussen. Ja, maar?

   Mattheus zegt:
"Worden niet twee musjes om een penning verkocht?
Niet een van deze zal op de aarde vallen zonder dat uw Vader het weet.
Wees daarom niet bevreesd, gij zijt veel meer waard dan een paar mussen."

Is dat wel zo? Persoonlijk twijfel ik niet aan Gods Goedheid, ik heb ze heel mijn leven lang mogen ervaren. Maar...de wereld, de mensheid, de oorlogen, al dat geweld? Dat kan God toch niet willen? Als Hij het niet wilt, waarom laat Hij het dan toe?  Ik heb er geen antwoord op. U waarschijnlijk ook niet. Toch ga ik niet twijfelen aan Zijn Liefde, omdat ik ook DIE rondom mij en in mij mag ervaren.

De twee foto toont de tekst van Paulus aan de Flippensen:
Vertrouwende dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus.


God heeft in zijn schepselen de middelen gestort om het goede te doen. "Heb geduld" zegt Paulus "God is nog niet klaar." Hij heeft ons uitgenodigd om mede schepper te zijn. Hij doet dat elke dag opnieuw. Hij nodigt mensen uit om het GOEDE te DOEN en het KWADE te bestrijden. Het kwade rondom ons en het kwade in ons. Want niemand van ons is zonder zonden.

Psalm 37.3 -  Koning David:
"Vertrouw op de Heer, en doe het goede. 
Dan zal je veilig en voorspoedig leven."

Het goede doen, daar komt het op aan. Dan wordt men pas echt mens, dan wordt men mede-mens, die het beste voorheeft voor elkeen op zijn/haar weg. Dan vindt men zelf geluk. Dat hebt u zeker ook al ondervonden. Iets betekenen voor iemand anders, iets doen voor iemand, dat straalt altijd opnieuw op jezelf terug. Het is als het ware een boemerang. We zijn er nog niet klaar mee? Er is en blijven uitdagingen. Daarom bewonder ik de velen die zich dag-dagelijks inzetten, opdat anderen een beter leven zouden hebben, dicht bij en ver weg.
Paulo Coelho:
Wees een bron van vreugde
en laat de critici en zij die haten
klagen over deze wereld.

Paulo Coeho


mooie woorden www.mim-pi.com:
NATUUR mijn PASSIE - NATURE and POETRY: PEACE:Het mirakel is niet 
dat wij dit werk doen,
maar dat dit werk
ons gelukkig maakt.

Moeder Theresa


                 Spread love everywhere you go: First of all in your own house... let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile, kindness in your warm greeting. Mother Teresa:

..."but that we are happy to do it."

AmenGeen opmerkingen: